do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
 
data dodania: 20.05.2020
codzienne aktualności na Twojej komórce - pobierz aplikację mobilną
 

Zmiany w zakresie zwolnienia ze składek ZUS - Tarcza Antykryzysowa 3.0

Wniosek o zwolnienie ze składek - w wymiarze 100% lub 50% - należnych za okres od marca do maja 2020 r. jest jednym z najczęściej składanych wniosków o ulgę w ramach tarczy antykryzysowej. Tarcza antykryzysowa 3.0 po raz kolejny rozszerza krąg podmiotów zwolnionych z należności do ZUS. Ponadto osoby korzystające z ulgi na start będą mogły ubiegać się o zwolnienie z ubezpieczenia zdrowotnego za kwiecień i maj.

Zmiany w zakresie zwolnienia ze składek ZUS wprowadziła ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r. poz. 875)

Więcej przedsiębiorców skorzysta ze zwolnienia ze składek ZUS

Do grona zwolnionych z obowiązku uiszczenia nieopłaconych należności z tytułu składek ZUS dołączyli płatnicy składek:

 1. prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą;
 2. opłacający składki wyłącznie na własne ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne;
 3. prowadzący działalność przed dniem 1 kwietnia 2020 roku;
 4. których przychód z działalności uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek, był wyższy niż 15 681 złotych (300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 roku), ale dochód uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek nie był wyższy niż 7000 złotych.

Ważne!

Zwolnienie ze składek dla ww. przedsiębiorców będzie ich obejmować tylko przez dwa miesiące (kwiecień – maj 2020).

Jest to zatem istotna różnica w porównaniu do innych uprzywilejowanych, korzystających ze zwolnienia na trzy miesiące.

Zwolnienie ze składki zdrowotnej dla przedsiębiorców objętych ulgą na start

Tarcza 3.0. wprowadza także zwolnienie z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne dla przedsiębiorców objętych tzw. ulgą na start, tj. zwolnionych z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne przez okres 6 miesięcy od rozpoczęcia działalności. Zgodnie z nową regulacją, przedsiębiorcy, o których mowa w art. 18 ust. 1 Ustawy Prawo Przedsiębiorców:

1. opłacający składki wyłącznie na własne ubezpieczenie zdrowotne;

2. prowadzący działalność przed dniem 1 kwietnia 2020 roku;

mogą być zwolnieni z obowiązku opłacania nieopłaconych należności z tytułu składki zdrowotnej za okres dwóch miesięcy (kwiecień – maj 2020)

Niemniej, przychód z prowadzonej przez nich działalności uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek nie może być wyższy niż 15 681 złotych (300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 roku). Ewentualnie, jeśli przychód byłby wyższy, to dochód z tej działalności uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek nie może być wyższy niż 7000 złotych.

Podsumowując, kto może skorzystać ze zwolnienia ze składek ZUS:

 1. zwolnienie z opłacenia 100% należności za dany miesiąc dotyczy:

 1. płatników składek, którzy prowadzili działalność:
 • przed dniem 1 lutego 2020 r. i na dzień 29 lutego 2020 r.,
 • w okresie od 1 lutego do 29 lutego i na dzień 31 marca 2020 r.,
 • w okresie od 1 marca do 31 marca i na dzień 30 kwietnia 2020 r.,

zgłosili do ubezpieczeń mniej niż 10 ubezpieczonych (do liczby ubezpieczonych nie wlicza się pracowników młodocianych).

 1. spółdzielni socjalnych zgłoszonych przed dniem 1 kwietnia 2020 r. jako płatnik składek w ZUS (bez względu na liczbę zatrudnianych osób),

 1. zwolnienie z opłacenia 50 % należności za dany miesiąc dotyczy:

 1. płatników składek, którzy prowadzili działalność:
 • przed dniem 1 lutego 2020 r. i na dzień 29 lutego 2020 r.,
 • w okresie od 1 lutego do 29 lutego i na dzień 31 marca 2020 r.,
 • w okresie od 1 marca do 31 marca i na dzień 30 kwietnia 2020 r.,

 zgłosili do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych

 1. zwolnienie w  wysokości składek obliczonych od najniższej podstawy ich wymiaru, dotyczy:

a) osób wykonujących przed 1 kwietnia 2020 r. pozarolniczą działalność opłacających składki wyłącznie na własne ubezpieczenia, jeżeli:

 • przychód z działalności w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek nie przekraczał kwoty 15 681 zł., tj. 300% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto za 2020 r.,
 • przychód z działalności w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek przekraczał kwotę 15 681 zł., tj. 300% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto za 2020, a dochód nie przekraczał 7 000 zł.
   

b) przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, jeżeli prowadził działalność przed dniem 1 kwietnia 2020 r. opłacającego składki wyłącznie na własne ubezpieczenie zdrowotne, jeżeli:

 • przychód z działalności w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek nie przekraczał kwoty 15 681 zł., tj. 300% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto za 2020 r.,
 • przychód z działalności w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek przekraczał kwotę 15 681 zł., tj. 300% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto za 2020, a dochód nie przekraczał 7 000 zł.

c) osób duchownych opłacających składki wyłącznie za siebie lub za inne osoby duchowne.

Źródło: INFORLEX

Tarcza antykryzysowa – pomoc dla pracodawców poszkodowanych w wyniku pandemii koronawirusa (PDF)

Publikacja zawiera opis form pomocy dla pracodawców, poszkodowanych w wyniku pandemii koronawirusa wprowadzonych przez tarczę antykryzysową. Uwzględnia również zmiany jakie wprowadziła tarcza antykryzysowa 2.0, która obowiązuje od 18 kwietnia 2020 r. Publikacja zawiera m.in. opis: warunków pomocy państwa w zakresie zwolnienia ze składek ZUS dla przedsiębiorców, zasady uzyskiwania dofinansowania do wynagrodzeń pracowników oraz możliwości w zakresie uelastycznienia czasu pracy. Ebook zawiera liczne przykłady, wzory dokumentów i przydatne tabele z wy

Kup już za: 29.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK