KSeF
Aktualność
05.12.2023 05:00 Podatki

Już dziś warto zalogować się do Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) i testować jego możliwości. Sposób logowania będzie się różnił w zależności od tego, czy użytkownikiem jest osoba fizyczna, czy spółka. Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa zapraszają na ogólnopolski cykl spotkań on-line mający przybliżyć główne założenia KSeF mikroprzedsiębiorcom.

Aktualność
30.11.2023 05:00 Podatki

4 grudnia 2023 r. w godzinach od 13.00 do 20.00 na środowisku produkcyjnym planowana jest aktualizacja API Krajowego Systemu e-Faktur i Aplikacji Podatnika KSeF.

Aktualność
29.11.2023 05:00 Podatki

Już teraz z KSeF mogą korzystać zarówno mikroprzedsiębiorcy, jak i większe firmy. Dostęp do systemu nie wymaga specjalnego oprogramowania. Można stosować bezpłatne narzędzia przygotowane przez Ministerstwo Finansów. Dają one możliwość przetestowania e-fakturowania zarówno samodzielnie, jak i z partnerem biznesowym. Krajowa Administracja Skarbowa prowadzi ogólnopolski cykl spotkań on-line mający przybliżyć

Aktualność
29.11.2023 05:00 Podatki

Ministerstwo Finansów rozpoczyna konsultacje dwóch aktów wykonawczych dotyczących powszechnego stosowania KSeF od 1 lipca 2024 r. To rozporządzenie techniczne oraz nowelizacja rozporządzenia w sprawie wystawiania faktur. Zawarte w projektach rozwiązania będą stosowane już w pierwszym etapie funkcjonowania obowiązkowego KSeF.

Aktualność
27.11.2023 11:25 Podatki

MF opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur, które od 1 lipca 2024 r. zastąpi rozporządzenie z 2021 r. o tej samej nazwie. W większości nowe rozporządzenie powieli dotychczasowe rozwiązania, ale wprowadza również nowe regulacje. ZAW-FA będzie można składać elektronicznie. Umożliwione zostanie samofakturowanie przez podmioty zagraniczne bez polskiego NIP

Aktualność
27.11.2023 10:19 Podatki

MF opublikowało projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wystawiania faktur. Zaproponowane zmiany mają dostosować wystawiania faktur uproszczonych do obowiązkowego KSeF. Zmiany wejdą w życie 1 lipca 2024 r., z wyjątkiem tych dotyczących faktur dokumentujących sprzedaż zwolnioną VAT, które będą obowiązywały od 2025 r.

Aktualność
27.11.2023 05:00 Podatki

Do 30 czerwca 2024 r., wypełniając JPK_V7, nie wpisujemy numeru KSeF, gdy ewidencjonujemy faktury ustrukturyzowane. Nadal, niezależnie od tego, czy faktura została wystawiona w KSeF czy poza systemem, posługujemy się w JPK_V7 numerem, jaki nadaliśmy fakturze w ramach jednej lub więcej serii. Zmieni się to od 1 lipca 2024 r.

Aktualność
21.11.2023 05:00 Podatki

Od 1 stycznia 2022 r. podatnicy mogą dobrowolnie korzystać z Krajowego Systemu e-Faktur. Warto już dziś zacząć działać w tym systemie, żeby dobrze przygotować się do obowiązkowego e-fakturowania od 1 lipca 2024 r. Podobne rozwiązania standaryzujące system wystawiania faktur są wprowadzane w różnych krajach na całym świecie. MF i KAS rozpoczynają ogólnopolski cykl spotkań on-line mający przybliżyć główne

Aktualność
20.11.2023 13:53 Podatki

Resort finansów przygotował projekt zmiany rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług.

Aktualność
15.11.2023 05:00 Podatki

W relacji biura rachunkowego z klientem najważniejsze znaczenie ma umowa wiążąca strony. Jeżeli biuro rachunkowe nie przyjęło na siebie obowiązku ściągania faktur z KSeF, czy też ich wystawiania w ramach KSeF w imieniu klienta, to nadanie przez niego uprawnień nie ma tu żadnego znaczenia.

Artykuł aktualny
14.11.2023 Podatki

Zgodnie z harmonogramem wprowadzania w życie przepisów ustawy o VAT dotyczących obligatoryjnego stosowania Krajowego Systemu e-Faktur (dalej również jako KSeF) podatnicy mają jeszcze ponad pół roku na wdrożenie rozwiązań, które pozwolą na realizację obowiązku w tym zakresie i wystawianie faktur ustrukturyzowanych. Wbrew temu, co mogłoby się wydawać, to nie jest dużo czasu.

Aktualność
13.11.2023 05:00 Podatki

Ministerstwo Finansów zaprasza do udziału w konsultacjach podatkowych dotyczących plików JPK_VAT dla podatników, którzy rozliczają się miesięcznie i kwartalnie. Opinie dotyczące nowych struktur plików można zgłaszać do 16 listopada 2023 r. Konsultowane zmiany mają na celu dostosowanie JPK_VAT z deklaracją do obowiązkowego Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF).

Aktualność
09.11.2023 09:03 Podatki

MF przypomina, że trwają konsultacje podatkowe w sprawie nowej struktury JPK_V7 od 1 lipca 2024 r.. Opinie dotyczące nowych struktur plików można zgłaszać do 16 listopada 2023 r. Konsultowane zmiany mają na celu dostosowanie JPK_V7 do obowiązkowego Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF).

Aktualność
09.11.2023 05:00 Podatki

Numer nadany przez wystawcę faktury jest numerem faktury, który sprzedawca księguje i ujmuje w swoim JPK zaś nabywca w swoim.

Aktualność
08.11.2023 05:00 Podatki

W KSeF przewidziano możliwość samofakturowania, czyli upoważnienia innego podmiotu do wystawiania faktur w imieniu sprzedawcy. Najwięcej wątpliwości budzi wystawianie faktur przez zagranicznego kontrahenta w imieniu polskiego podatnika. Czy będzie również musiał w tym celu korzystać z KSeF? Opinie na ten temat są podzielone. Dlatego redakcja "Biuletynu VAT" zadała pytanie w tej sprawie Ministerstwu

Aktualność
07.11.2023 05:00 Podatki

Od 2025 r. nie będą już funkcjonowały „paragonofaktury”. Będą natomiast faktury uproszczone wystawiane za pośrednictwem KSeF.

Aktualność
06.11.2023 05:00 Podatki

Nie ma obowiązku wysłania faktury do KSeF w dniu jej wystawienia. Można to zrobić w dowolnym momencie. Ale pamiętać należy, że faktyczną datą wystawienia faktury jest właśnie data wysłania faktury do KSeF.

Aktualność
03.11.2023 05:00 Podatki

6 listopada 2023 r. w godzinach od 14.00 do 16.00 na środowisku testowym planowana jest aktualizacja API Krajowego Systemu e-Faktur i Aplikacji Podatnika KSeF.

Aktualność
03.11.2023 05:00 Podatki

Do wystawienia faktury elektronicznej konieczny jest dostęp do internetu, odpowiednie uprawnienie do wystawiania faktur w KSeF oraz jedna z metod uwierzytelnienia się w KSeF (np. podpis kwalifikowany, profil zaufany).

Aktualność
02.11.2023 05:00 Podatki

NIP jest najważniejszą informacją na fakturze. KSeF widzi podatników właśnie po Numerze Identyfikacji Podatkowej.

Aktualność
31.10.2023 05:01 Podatki

Jestem podatnikiem zwolnionym z VAT, więc będę wystawiał faktury w KSeF od 2025 r. Jak w związku z tym będę od 1 lipca 2024 r. odbierać faktury od podatników VAT czynnych?

Poprzednia Następna