KSeF
Aktualność
17.05.2024 12:04 Podatki

9 maja 2024 r. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o VAT przesuwającą termin wejścia w życie obowiązkowego KSeF na 1 lutego 2026 r.

Aktualność
15.05.2024 05:00 Podatki

Resort finansów informuje, że 16 maja 2024 r. w godzinach od 09:00 do 19:00 na środowisku testowym planowana jest aktualizacja API Krajowego Systemu e-Faktur.

Aktualność
13.05.2024 05:00 Podatki

Sejm znowelizował ustawę o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, przesuwając termin obowiązkowego wdrożenia Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) z 1 lipca 2024 na 1 lutego 2026 r.

Artykuł aktualny

Kalendarium wydarzeń kwiecień 2024 r. Rolnik prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą, który opłaca składki na ubezpieczenia społeczne w KRUS, musi do 31 maja 2024 r. złożyć w KRUS zaświadczenie z urzędu skarbowego (lub oświadczenie) o wysokości należnego podatku dochodowego od przychodów uzyskanych w poprzednim roku kalendarzowym. Jeżeli termin ten nie zostanie zachowany lub zostanie przekroczony

Aktualność
06.05.2024 09:02 Podatki

30 kwietnia 2024 r. został przyjęty przez Rząd projekt ustawy, który przesuwa datę wejścia w życie KSeF na 1 lutego 2026 r. Wywołał on spore zamieszanie, gdyż nie zawiera dwuetapowego wejścia w życie KSeF, co zapowiedział Minister Finansów oraz szeroko konsultowanych uproszczeń. Ministerstwo wydało komunikat, że nie wycofuje się z tych zmian, tylko będzie je uwzględniał kolejny projekt.

Aktualność
06.05.2024 05:00 Podatki

Resort finansów przedstawił projekt nowelizacji ustawy o VAT, który mimo wcześniejszych zapowiedzi nie przewiduje etapowego wdrażania KSeF. Obowiązek e-fakturowania za pomocą KSeF wejdzie w życie 1 lutego 2026 r. dla wszystkich podatników - czynnych oraz zwolnionych z VAT. W projekcie przesunięto również terminy wypełniania niektórych obowiązków związanych z wdrażaniem KSeF. Podatnicy wystawiający

Aktualność
02.05.2024 08:53 Obrót gospodarczy

Rewizja Krajowego Planu Odbudowy, Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2024-2027, a także pomoc obywatelom Ukrainy i Krajowy system e-Faktur – to projekty, które przyjęła Rada Ministrów.

Aktualność
30.04.2024 10:34 Podatki

30 kwietnia 2024 r. rząd przyjął projekt ustawy zmieniającej, który przesuwa wejście w życie obowiązkowego KSeF z 1 lipca 2024 r. na 1 lutego 2026 r. Co ciekawe, nowy projekt, wbrew zapowiedziom Ministra Finansów z 26 kwietnia 2024 r., nie przewiduje dwóch etapów wejścia w życie KSeF. Z wydanego komunikatu MF wynika, że zmiany te będą uwzględnione w kolejnym projekcie. Przyjęty projekt przesuwa ponadto

Artykuł aktualny
30.04.2024 Podatki

9 maja 2024 r. Sejm uchwalił ustawę przesuwającą termin wejścia w życie obowiązkowego KSeF z 1 lipca 2024 r. na 1 lutego 2026 r. Ma to być jeden termin dla podatników VAT czynnych i podatników VAT zwolnionych. Zachowany ma zostać półroczny okres przejściowy, w trakcie którego odroczony będzie obowiązek podawania numeru KSeF przy płatnościach przelewem, odroczone będą kary dla podatników za błędy związane

Aktualność
30.04.2024 05:00 Podatki

Obowiązek e-fakturowania dla przedsiębiorców zostanie wdrożony etapowo, nie będą to jednak odległe terminy. KSeF będzie obowiązkowy od 1 lutego 2026 r. dla przedsiębiorców, których wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) przekroczy w 2025 r. 200 mln zł, a dla pozostałych przedsiębiorców od 1 kwietnia 2026 r. Decyzja Ministerstwa Finansów zapadła po przeprowadzeniu audytu systemu KSeF, który wykazał

Aktualność
26.04.2024 10:55 Podatki

Minister Finansów zapowiedział, że obowiązkowy KSeF wejdzie w życie w dwóch terminach w 2026 r. Duże firmy, u których w 2025 roku obrót przekroczy 200 mln złotych będą musiały wdrożyć KSeF od 1 lutego 2026 r., a pozostali podatnicy od 1 kwietnia 2026 r. System KSeF będzie budowany od nowa.

Aktualność
26.04.2024 09:26 Podatki

Zdecydowaliśmy się na dwa terminy wprowadzenia w życie Krajowego Systemu e-Faktur; dla firm o przychodach ponad 200 mln zł KSeF stanie obowiązkowy od 1 lutego 2026 r., dla pozostałych od 1 kwietnia 2026 r. – poinformował w piątek minister finansów Andrzej Domański.

Aktualność
12.04.2024 05:00 Podatki

Nowy termin wejścia w życie Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) zostanie podany na przełomie kwietnia i maja – powiedział w Sejmie wiceminister finansów i szef KAS Marcin Łoboda. Dodał, że KAS zamierza zorganizować szkolenia dotyczące KSeF w 400 urzędach skarbowych.

Aktualność
09.04.2024 05:00 Podatki

11 kwietnia 2024 r. w godzinach od 13:00 do 17:00 na środowisku testowym planowana jest aktualizacja API Krajowego Systemu e-Faktur.

Artykuł aktualny

Kalendarium wydarzeń kwiecień 2024 r. Nie zmieniła się natomiast składka wypadkowa w ryczałtowej wysokości (dla płatników rozliczających składki za nie więcej niż 9 ubezpieczonych, a więc i tych opłacających składki wyłącznie za siebie). Ci płatnicy nadal będą ją opłacać w wysokości 1,67% (50% najwyższej stopy procentowej składki ustalonej dla grup działalności na dany okres). MF przygotowało projekt

Aktualność
05.04.2024 05:00 Podatki

Resort finansów przedstawia projekt rozwiązań prawnych obejmujący zmiany w zakresie obowiązkowego e-fakturowania w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF). Jest on efektem przeprowadzonych przez Ministerstwo Finansów spotkań konsultacyjnych KSeF i uwzględnia zgłaszane podczas nich propozycje. Projekt nie zawiera dat wprowadzenia obowiązkowego KSeF. Zostaną one uzupełnione na przełomie kwietnia i maja. Przy

Aktualność
04.04.2024 09:16 Podatki

Ministerstwo Finansów przekazało do konsultacji projekt specyfikacji oprogramowania interfejsowego zawierającej nowe funkcjonalności w zakresie obowiązkowego KSeF. Uwagi do projektu można przesyłać w terminie do 19 kwietnia 2024 r.

Artykuł aktualny
04.04.2024 Podatki

MF przygotowało projekt zmian w zakresie obowiązkowego e-fakturowania w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF). Projektowana jest też likwidacja obowiązku integracji kas z terminalami płatniczymi oraz odroczenie drugiego etapu elektronizacji WIS, WIA, WIP i WIT. MF nadal nie podało terminu wejścia w życie obowiązkowego KSeF. Informacja ta ma być znana na przełomie kwietnia i maja. MF nadal zapewnia, że

Aktualność
27.03.2024 05:00 Podatki

Ministerstwo Finansów przedstawiło propozycje zmian w Krajowym Systemie e-Faktur. Wiele z nich jest korzystnych dla przedsiębiorców – uważa Konfederacja Lewiatan.

Aktualność
26.03.2024 05:00 Podatki

Ministerstwo Finansów (MF) zaprezentowało główne założenia zmian w systemie. Proponuje m.in. ujednolicenie terminu wdrożenia obowiązkowego KSeF dla wszystkich podatników oraz dopuszczenie możliwości wystawiania faktur konsumenckich w KSeF. Zakłada udostępnienie wszystkim podatnikom możliwości wystawiania elektronicznych faktur „offline” poza KSeF z kodem QR i wprowadzania ich do KSeF następnego dnia

Aktualność
22.03.2024 08:49 Podatki

21 marca 2024 r. odbyło się podsumowanie konsultacji na temat wprowadzenia KSeF. Nadal nie podano terminu kiedy obowiązkowy KseF wejdzie ostatecznie w życie. Minister Finansów zapowiedział, że ten termin poznamy na przełomie kwietnia i maja po zakończeniu audytu. Jeszcze raz potwierdził, że KSeF obowiązkowy wejdzie w życie i nie będzie wprowadzany etapami. W drugiej połowie kwietnia będzie udostępniona

Aktualność
21.03.2024 13:35 Podatki

21 marca 2024 r. odbyło się podsumowanie konsultacji na temat wprowadzenia KSeF. Minister Finansów zapowiedział, kiedy poznamy termin wejścia w życie KSeF. MF podsumowało także konsultacje w sprawie wprowadzenia obowiązkowego KSeF.

Aktualność
20.03.2024 05:00 Podatki

Resort finansów informuje o aktualizacji na środowisku testowym Krajowego Systemu e-Faktur.

Aktualność
19.03.2024 05:00 Podatki

21 marca resort finansów podsumuje konsultacje KSeF i przedstawi propozycje zmian w systemie. Osoby chcące uczestniczyć w spotkaniu mogą zapisywać się korzystając ze specjalnego formularza on-line.

Poprzednia Następna