Obrót gospodarczy
Orzeczenie

Wspólnik dwuosobowej spółki z o.o. nie podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym na podstawie art. 8 ust. 6 pkt 4 ustawy systemowej jako wspólnik jednoosobowej spółki z o.o., choćby był wspólnikiem większościowym, „niemal, prawie jedynym”. Prawo cywilne umożliwia wchodzenie w różne relacje prawne jedynego wspólnika (100% udziałowca) spółki z tą spółką na zasadzie równoprawnych partnerów. W tych

Aktualność
14.05.2024 05:00 Obrót gospodarczy

Sprawdź kto i kiedy musi sporządzić raport ESG na nowych zasadach. Zobacz wypowiedź eksperta na ten temat.

Orzeczenie
14.05.2024 Obrót gospodarczy

Zgłoszenie wystąpienia siły wyższej przez rolnika zwalnia go jedynie z obowiązku zwrotu wcześniej otrzymanych środków, ale nie uprawnia do dalszego otrzymywania pełnych płatności, jeśli nie zostały spełnione wymogi programu rolnośrodowiskowego, takie jak terminowe wykonanie pokosu.

Orzeczenie
14.05.2024 Obrót gospodarczy

Bezczynność organu administracyjnego w rozpoznaniu sprawy administracyjnej z rażącym naruszeniem prawa ma miejsce, gdy organ w sposób znaczący i jednoznaczny przekroczy ustawowe terminy załatwienia sprawy, nie wykonując przy tym obowiązków informacyjnych wobec strony postępowania i nie reagując na ponaglenia.

Orzeczenie
14.05.2024 Obrót gospodarczy

Podobieństwo znaków towarowych w zakresie fonetycznym, wizualnym oraz znaczeniowym, które prowadzi do ryzyka konfuzji konsumentów co do źródła pochodzenia towarów, uzasadnia uznanie sprzeciwu wobec rejestracji znaku towarowego jako zasadnego.

Orzeczenie
14.05.2024 Obrót gospodarczy

W przypadku oceny podobieństwa znaków towarowych kluczowe jest rozpatrywanie podobieństwa zarówno pod względem fonetycznym, znaczeniowym jak i wizualnym, a także identyczności towarów i usług, do których znaki te są przeznaczone.