Obowiązuje: od 2024-04-01

Stopy procentowe składki wypadkowej

Stopy procentowe składki wypadkowej od dnia 1 kwietnia 2024 r. do dnia 31 marca 2025 r.

Stopy procentowe składki wypadkowej

(plik w formacie pdf ze strony internetowej Dziennika Urzędowego RP - )