Decyzja ZUS nr 366 z dnia 9 czerwca 2022 r., sygn. DI/100000/43/461/2022

Ustalenie podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne dla członka zarządu powołanego do pełnienia tej funkcji na podstawie aktu powołania z tytułu przyznanej premii uznaniowej

Na podstawie art. 34 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r., poz. 162 ze zm.), w związku z art. 83d ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2022r., poz. 1009), Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku uznaje za nieprawidłowe stanowisko zawarte we wniosku przedsiębiorcy złożonym dnia 28 marca 2022r. dotyczącym ustalenia podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne dla członka zarządu powołanego do pełnienia tej funkcji na podstawie aktu powołania z tytułu przyznanej premii uznaniowej.

UZASADNIENIE

Dnia 28 marca 2022 r. do Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Gdańsku wpłynął wniosek złożony przez przedsiębiorcę o wydanie interpretacji indywidualnej w trybie art. 34 ustawy Prawo przedsiębiorców. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 22 kwietnia 2022r., doręczonym w dniu 22 kwietnia 2022r. oraz pismem z dnia 19 maja 2022r., doręczonym w dniu 20 maja 2022r.

Wnioskodawca w treści wniosku wskazał, że od 1 stycznia 2022 r, obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego zostały objęte osoby powołane do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania, które z tego tytułu pobierają wynagrodzenie. Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne dla ww. osób jest kwota odpowiadająca wysokości wynagrodzenia pobieranego z tytułu powołania.

ikona kłódki
Treści dostępne dla abonentów IFK Platformy Księgowych i Kadrowych

Już dziś zamów dostęp
do IFK Platforma Księgowych i Kadrowych

  • Codzienne aktualności prawne
  • Porady i artykuły z najpopularniejszych czasopism INFOR wraz z bieżącymi wydaniami
  • Bogatą bibliotekę materiałów wideo
  • Merytoryczne dodatki, ściągi, plakaty
Kup dostęp
Powiązane dokumenty