03.12.2020 Podatki

Interpretacja indywidualna z dnia 03.12.2020, sygn. 0111-KDIB2-3.4014.320.2020.2.LM, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB2-3.4014.320.2020.2.LM

Czy planowana Transakcja będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych według 2% stawką podatku od czynności cywilnoprawnych?

Na podstawie art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2020 r., poz. 1325, ze zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Zainteresowanych przedstawione we wniosku wspólnym z 29 września 2020 r. (data wpływu 01 października 2020 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży udziału w nieruchomości:

  • w części dotyczącej opodatkowania przedmiotowej umowy sprzedaży 2% stawką podatku od czynności cywilnoprawnych jest nieprawidłowe,
  • w pozostałej części jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 01 października 2020 r. wpłynął do Organu ww. wniosek wspólny o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej m.in. podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży udziału w nieruchomości.

We wniosku złożonym przez:

  • Zainteresowanego będącego stroną postępowania: Sp. z o.o. (Nabywca);
  • Zainteresowanego niebędącego stroną postępowania: Panią E.B. (Sprzedająca);
  • Zainteresowanego niebędącego stroną postępowania: Pana M.B. (Sprzedający);
  • Zainteresowanego niebędącego stroną postępowania: Pana Z.B. (Sprzedający)

przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Zainteresowany będący stroną postępowania (dalej: ,,Nabywca) jest inwestorem, zainteresowanym nabyciem praw do nieruchomości gruntowej (dalej: Nieruchomość) pod inwestycję magazynowo-produkcyjną wraz z zapleczem socjalno-biurowym oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i towarzyszącą (dalej: Inwestycja, planowane nabycie będzie dalej określane jako Transakcja). Przedmiotowa Nieruchomość zlokalizowana jest na terenie M. oraz obejmuje następującą działkę o nr (), dla której prowadzona jest księga wieczysta o nr () (prawo własności przysługuje E.B., M.B. oraz Z.B. dalej: ,,Sprzedający w udziałach po 1/3); dalej: jako Działka.

ikona kłódki
Treści dostępne dla abonentów IFK Platformy Księgowych i Kadrowych

Już dziś zamów dostęp
do IFK Platforma Księgowych i Kadrowych

  • Codzienne aktualności prawne
  • Porady i artykuły z najpopularniejszych czasopism INFOR wraz z bieżącymi wydaniami
  • Bogatą bibliotekę materiałów wideo
  • Merytoryczne dodatki, ściągi, plakaty
Kup dostęp
Powiązane dokumenty
ikona zobacz najnowsze Dokumenty podobne