30.12.2020 Podatki

Interpretacja indywidualna z dnia 30.12.2020, sygn. 0111-KDIB2-2.4014.205.2020.2.PB, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB2-2.4014.205.2020.2.PB

w zakresie skutków podatkowych sprzedaży Nieruchomości.

Na podstawie art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 i art. 14r ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1325 ze zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Zainteresowanych przedstawione we wniosku wspólnym z 28 września 2020 r. (data wpływu 30 września 2020 r.), uzupełnionym 25 listopada 2020 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży Nieruchomości jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 września 2020 r. wpłynął do Organu ww. wniosek wspólny o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej m.in. podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży Nieruchomości.

We wniosku złożonym przez:

  • Zainteresowanego będącego stroną postępowania: A spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
  • Zainteresowanego niebędącego stroną postępowania: B spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;

przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

A spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Zainteresowany będący stroną postępowania, dalej: Kupujący lub Wnioskodawca) jest polskim rezydentem podatkowym i czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, posiadającym siedzibę działalności gospodarczej w Polsce. Wnioskodawca planuje prowadzić działalność gospodarczą polegającą na wynajmie nieruchomości komercyjnych. B spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Zainteresowany niebędący stroną postępowania, dalej: Spółka lub Sprzedający) jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, posiadającym siedzibę działalności gospodarczej w Polsce. Spółka prowadzi działalność deweloperską, wynajmuje oraz zarządza portfolio nieruchomości komercyjnych na własny rachunek. Spółka planuje sprzedaż jednej z nieruchomości komercyjnych należących do portfolio Spółki.

Sprzedający oraz Kupujący są określani łącznie w niniejszym wniosku jako Zainteresowani. Zainteresowani nie są podmiotami powiązanymi w rozumieniu przepisów podatkowych.

ikona kłódki
Treści dostępne dla abonentów IFK Platformy Księgowych i Kadrowych

Już dziś zamów dostęp
do IFK Platforma Księgowych i Kadrowych

  • Codzienne aktualności prawne
  • Porady i artykuły z najpopularniejszych czasopism INFOR wraz z bieżącymi wydaniami
  • Bogatą bibliotekę materiałów wideo
  • Merytoryczne dodatki, ściągi, plakaty
Kup dostęp
Powiązane dokumenty
ikona zobacz najnowsze Dokumenty podobne