22.10.2020 Podatki

Interpretacja indywidualna z dnia 22.10.2020, sygn. 0111-KDIB2-3.4014.263.2020.3.MD, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB2-3.4014.263.2020.3.MD

Skoro omawiana we wniosku transakcja sprzedaży Nieruchomości będzie faktycznie w całości opodatkowana podatkiem od towarów i usług (nie będzie z tego podatku zwolniona), to do opisanej transakcji znajdzie zastosowanie wyłączenie zawarte w art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 i art. 14r ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2020 r., poz. 1325, ze zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Zainteresowanych przedstawione we wniosku wspólnym z 20 sierpnia 2020 r. (data wpływu 24 sierpnia 2020 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych zawarcia umowy sprzedaży praw użytkowania wieczystego gruntu i własności posadowionych na tym gruncie Budynków i Budowli jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 sierpnia 2020 r. wpłynął do Organu ww. wniosek wspólny o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej m.in. podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych zawarcia umowy sprzedaży praw użytkowania wieczystego gruntu i własności posadowionych na tym gruncie Budynków i Budowli.

We wniosku złożonym przez:

-Zainteresowanego będącego stroną postępowania:

O. Sp. z o.o. (Kupujący);

-Zainteresowanego niebędącego stroną postępowania:

D. Sp. z o.o. (Sprzedający)

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny/zdarzenie przyszłe:

Zainteresowany będący stroną postępowania Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: Nabywca lub Kupujący) prowadzi działalność gospodarczą w zakresie m.in. realizacji projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków mieszkalnych (wraz z późniejszą sprzedażą lokali w takich budynkach), tj. działalność opodatkowaną podatkiem od towarów i usług.

Zainteresowany niebędący stroną postępowania inna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: Zbywca lub Sprzedający) prowadzi działalność gospodarczą w zakresie m.in. przetwórstwa i sprzedaży produktów, tj. działalność opodatkowaną podatkiem od towarów i usług.

ikona kłódki
Treści dostępne dla abonentów IFK Platformy Księgowych i Kadrowych

Już dziś zamów dostęp
do IFK Platforma Księgowych i Kadrowych

  • Codzienne aktualności prawne
  • Porady i artykuły z najpopularniejszych czasopism INFOR wraz z bieżącymi wydaniami
  • Bogatą bibliotekę materiałów wideo
  • Merytoryczne dodatki, ściągi, plakaty
Kup dostęp
Powiązane dokumenty
ikona zobacz najnowsze Dokumenty podobne