03.07.2024 06:00 Podatki Obrót gospodarczy

Wykup obligacji ze stratą daje prawo do kosztów - wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

Jeśli emitent wykupił obligacje po cenie nominalnej niższej niż cena zakupu, to podatnik ma prawo zaliczenia wydatków na ich nabycie do kosztów uzyskania przychodów ze zbycia takich papierów wartościowych – orzekł NSA.

Podatnik był właścicielem obligacji strukturyzowanych zapisanych w rejestrze zagranicznych papierów wartościowych prowadzonym przez bank w Polsce. W 2019 r. emitent dokonał terminowego wykupu obligacji. Kwota wykupu była jednak niższa od ceny, za którą podatnik kupił obligacje, więc wykup skutkował powstaniem faktycznej straty z inwestycji.

ikona kłódki
Treści dostępne dla abonentów IFK Platformy Księgowych i Kadrowych

Już dziś zamów dostęp
do IFK Platforma Księgowych i Kadrowych

  • Codzienne aktualności prawne
  • Porady i artykuły z najpopularniejszych czasopism INFOR wraz z bieżącymi wydaniami
  • Bogatą bibliotekę materiałów wideo
  • Merytoryczne dodatki, ściągi, plakaty
Kup dostęp
Powiązane dokumenty
ikona zobacz najnowsze Najnowsze dokumenty
15.07.2024 05:00 Obrót gospodarczy
Czytaj więcej