13.06.2024 Podatki

Interpretacja indywidualna z dnia 13 czerwca 2024 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0113-KDIPT1-3.4012.376.2024.1.MWJ

Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego VAT związanego z nabyciem towarów i usług związanych realizacją projektu.

Interpretacja indywidualna – stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku od towarów i usług jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

20 maja 2024 r. wpłynął Państwa wniosek z 15 maja 2024 o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy braku prawa do odliczenia podatku naliczonego VAT związanego z nabyciem towarów i usług związanych realizacją projektu pn. „(...)”. Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

Gmina ... jest jednostką samorządu terytorialnego działającą w oparciu o ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2024.609 t.j.). Wnioskodawca posiada osobowość prawną i wykonuje zadania publiczne we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność.

Gmina ... jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT.

Gmina ... realizuje zadania własne, nałożone odrębnymi przepisami, zadania wynikające z ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.). Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 14 tej ustawy zadania własne Gminy obejmują w szczególności sprawy w zakresie porządku publicznego, bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej. Gmina realizuje te zadania m.in. poprzez jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Na terenie Gminy ... funkcjonuje ... jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w tym ... jednostki należące do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (...). Kwestie związane z ochroną przeciwpożarową zostały uregulowane w ustawie o ochronie przeciwpożarowej z 24 sierpnia 1991 r. (Dz.U.2024.275t.j.). Zgodnie z art. 32 ust. 1 ww. ustawy koszt wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej ochotniczej straży pożarnej ponosi podmiot tworzący te jednostki czyli gmina. Działalność prowadzona przez jednostki OSP nie jest opodatkowana - nie podlega ustawie o podatku od towarów i usług.

ikona kłódki
Treści dostępne dla abonentów IFK Platformy Księgowych i Kadrowych

Już dziś zamów dostęp
do IFK Platforma Księgowych i Kadrowych

  • Codzienne aktualności prawne
  • Porady i artykuły z najpopularniejszych czasopism INFOR wraz z bieżącymi wydaniami
  • Bogatą bibliotekę materiałów wideo
  • Merytoryczne dodatki, ściągi, plakaty
Kup dostęp
Powiązane dokumenty
ikona zobacz najnowsze Dokumenty podobne