04.06.2024 Podatki

Interpretacja indywidualna z dnia 4 czerwca 2024 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP4-3.4012.221.2024.1.KŁ

Prawo do obniżenia podatku VAT należnego od podatku naliczonego z f-r za zakup towarów i usług.

Interpretacja indywidualna - stanowisko prawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w podatku od towarów i usług jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

4 kwietnia 2024 r. wpłynął Pana wniosek z dnia 4 kwietnia 2024 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego wynikającego z faktur zakupu towarów i usług służących do realizacji usług budowlanych . Uzupełnił go Pan pismem z 10 maja 2024 r. (wpływ 13 maja 2024 r.).

Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

Pan (...) prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą (…). Jest czynnym podatnikiem VAT. 2 stycznia 2023 r. zawarł umowę o generalne wykonawstwo z (...) Sp. z o.o. Podmioty są powiązane. Zgodnie z treścią umowy Pan (...), zwany dalej Wykonawcą lub Wnioskodawcą, podjął się wykonania robót na rzecz Inwestora polegających na kompleksowym wykonaniu zadania inwestycyjnego pn. (...), w tym dostawę wyposażenia na podstawie projektu budowlanego oraz dokumentacji wykonawczej, sporządzeniu uzupełniającej dokumentacji wykonawczej oraz przygotowaniu kompletu załączników wymaganych przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego do wniosku o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu.

Wynagrodzenie za pełne należyte wykonanie umowy wynosi (…) PLN. Wynagrodzenie obejmuje wykonanie wszystkich zobowiązań Wykonawcy oraz wszystkie koszty z tym związane. Wynagrodzenie należne będzie za kompletne wykonanie poszczególnych etapów realizacji na podstawie protokołów odbioru częściowych zgodnie z harmonogramem realizacji. Umowa przewiduje 6 etapów. Rozliczenie za realizację umowy następuje fakturami zaliczkowymi VAT za zrealizowanie danego etapu zgodnie z harmonogramem prac w oparciu o częściowy protokół odbioru prac oraz fakturą końcową wystawioną na podstawie protokołu końcowego prac. Zgodnie z dokumentacją projektową w wyniku robót budowlanych powstanie (…) mieszkań o powierzchni od 34 m do 88 m.

ikona kłódki
Treści dostępne dla abonentów IFK Platformy Księgowych i Kadrowych

Już dziś zamów dostęp
do IFK Platforma Księgowych i Kadrowych

  • Codzienne aktualności prawne
  • Porady i artykuły z najpopularniejszych czasopism INFOR wraz z bieżącymi wydaniami
  • Bogatą bibliotekę materiałów wideo
  • Merytoryczne dodatki, ściągi, plakaty
Kup dostęp
Powiązane dokumenty
ikona zobacz najnowsze Dokumenty podobne