12.03.2024 Podatki

Interpretacja indywidualna z dnia 12 marca 2024 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0115-KDIT1.4011.10.2024.2.MST

Skutki podatkowe planowanego wynajmu Apartamentu.

Interpretacja indywidualna

 – stanowisko prawidłowe

Szanowna Pani,

stwierdzam, że Pani stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku dochodowym od osób fizycznych jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

3 stycznia 2024 r. wpłynął Pani wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy skutków podatkowych planowanego wynajmu Apartamentu. Uzupełniła go Pani – w odpowiedzi na wezwanie organu – pismem z 26 lutego 2024 r. (data wpływu: 5 marca br.). Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

Wnioskodawczyni w wyniku rozwiązania spółki osobowej, której była udziałowcem, nabyła na zasadzie współwłasności nieruchomość położoną w A, zabudowaną dwoma budynkami. Aktem notarialnym własność nieruchomości została przeniesiona z rozwiązanej spółki jawnej na rzecz jej byłych wspólników. Jednocześnie współwłaściciele podpisali umowę o podział nieruchomości do korzystania (quoad usum). Zgodnie z quoad usum Wnioskodawczyni otrzymała do wyłącznego korzystania i czerpania pożytków jeden z budynków (piętrowy budynek o pow. około (...) m2). Drugi ze współwłaścicieli jest wyłącznym użytkownikiem innego z budynków posadowionych na przedmiotowej działce, natomiast oboje współwłaściciele korzystają i ponoszą ciężary związane z częściami wspólnymi (obejmującymi w szczególności ciągi komunikacyjne).

Budynek wykorzystywany przez Wnioskodawczynię jest sklasyfikowany jako użytkowy z częścią mieszkalną na piętrze. Parter budynku jest przez Wnioskodawczynię wynajmowany na podstawie umowy zawartej na czas nieokreślony z osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą. Umowa stanowi kontynuację umowy uprzednio realizowanej pomiędzy rozwiązaną spółką a tym samym najemcą. Z chwilą rozwiązania spółki i podpisania umowy quoad usum prawa i obowiązki wynikające z umowy najmu zostały przeniesione na Wnioskodawczynię (jako wynajmującą). Czynsz z tytułu najmu (płatny w okresach miesięcznych) stanowi przychód Wnioskodawczyni opodatkowany jako tzw. najem prywatny w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 6 w zw. z art. 9a ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, według stawki 8,5%. Wnioskodawczyni nie prowadzi pozarolniczej działalności gospodarczej, a budynek nie jest składnikiem majątku związanym z jakąkolwiek działalnością gospodarczą.

ikona kłódki
Treści dostępne dla abonentów IFK Platformy Księgowych i Kadrowych

Już dziś zamów dostęp
do IFK Platforma Księgowych i Kadrowych

  • Codzienne aktualności prawne
  • Porady i artykuły z najpopularniejszych czasopism INFOR wraz z bieżącymi wydaniami
  • Bogatą bibliotekę materiałów wideo
  • Merytoryczne dodatki, ściągi, plakaty
Kup dostęp
Powiązane dokumenty
ikona zobacz najnowsze Dokumenty podobne