09.02.2024 Podatki

Interpretacja indywidualna z dnia 9 lutego 2024 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0113-KDIPT1-1.4012.818.2023.2.ŻR

Zwolnienie od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 19 lit. c ustawy usług muzykoterapii. Zwolnienie od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy zajęć z rytmiki.

Interpretacja indywidualna

– stanowisko nieprawidłowe

Szanowna Pani,

stwierdzam, że Pani stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w podatku od towarów i usług jest nieprawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

12 grudnia 2023 r. wpłynął Pani wniosek z 6 grudnia 2023 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy:

-zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 19 lit. c ustawy usług muzykoterapii,

-zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy zajęć z rytmiki.

Uzupełniła go Pani – w odpowiedzi na wezwanie – pismem z 25 stycznia 2024 r. (data wpływu 29 stycznia 2024 r.) oraz pismem z 31 stycznia 2024 r. (data wpływu 2 lutego 2024 r.).

Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

Prowadzi Pani jednoosobową działalność gospodarczą, której główny przedmiot działalności określony został kodem PKD 85.52.Z, jako pozaszkolne formy edukacji artystycznej oraz dodatkowy kodem PKD 86.90.E, jako pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana. W ramach świadczonych usług korzysta Pani ze zwolnienia podmiotowego z podatku od towarów i usług, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1570 z późn. zm. dalej jako „u.p.t.u.”). Swoją działalność opodatkowuje Pani na podstawie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, o którym mowa w ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2540 z późn. zm.).

Jest Pani absolwentką Akademii … ze specjalizacji .... A także absolwentką Uniwersytetu … z Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej.

ikona kłódki
Treści dostępne dla abonentów IFK Platformy Księgowych i Kadrowych

Już dziś zamów dostęp
do IFK Platforma Księgowych i Kadrowych

  • Codzienne aktualności prawne
  • Porady i artykuły z najpopularniejszych czasopism INFOR wraz z bieżącymi wydaniami
  • Bogatą bibliotekę materiałów wideo
  • Merytoryczne dodatki, ściągi, plakaty
Kup dostęp
Powiązane dokumenty
ikona zobacz najnowsze Dokumenty podobne