02.10.2023 Ubezpieczenia

Decyzja ZUS nr 511/2023 z dnia 2 października 2023 r., sygn. DI/100000/43/888/2023

Ustalenie prawa do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne od zadeklarowanej kwoty, nie niższej niż 30 % kwoty minimalnego wynagrodzenia z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej

Na podstawie ant. 34 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2023 r. poz. 221 ze zm.), w związku z art. 83d ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2023 r. poz.1230 ze zm.), Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku uznaje za nieprawidłowe stanowisko przedstawione we wniosku ………….. złożonym w dniu 20 sierpnia 2023 r. w części dotyczącej ustalenia prawa do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne od zadeklarowanej kwoty, nie niższej niż 30 % kwoty minimalnego wynagrodzeń i a z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

Uzasadnienie

Dnia 20 sierpnia 2023 r. do Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Gdańsku wpłynął wniosek ………….. o wydanie interpretacji indywidualnej. Wniosek został uzupełniony o dodatkową opłatę w wysokości 40 zł dokonaną dnia 12 września 2023 r.

Wnioskodawca w treści wniosku wskazał, że w styczniu 2020 r. zarejestrował działalność gospodarczą. Z uwagi na zbieg tytułów ubezpieczeniowych tj. pozostawanie w zatrudnieniu na umowę o pracę nie korzystał z ulg przysługujących nowym przedsiębiorcom.

Do dnia 31.08.2022 r. będzie pozostawał w stosunku pracy w u dwóch pracodawców:

oraz

ikona kłódki
Treści dostępne dla abonentów IFK Platformy Księgowych i Kadrowych

Już dziś zamów dostęp
do IFK Platforma Księgowych i Kadrowych

  • Codzienne aktualności prawne
  • Porady i artykuły z najpopularniejszych czasopism INFOR wraz z bieżącymi wydaniami
  • Bogatą bibliotekę materiałów wideo
  • Merytoryczne dodatki, ściągi, plakaty
Kup dostęp
Powiązane dokumenty
ikona zobacz najnowsze Dokumenty podobne