05.12.2023 Podatki

Interpretacja indywidualna z dnia 5 grudnia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP1-2.4012.527.2023.1.RM

Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

Interpretacja indywidualna – stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku od towarów i usług jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

14 listopada 2023 r. wpłynął Państwa wniosek z 9 listopada 2023 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „(...)”. Uzupełnili go Państwo pismem z 23 listopada 2023 r. (wpływ za pośrednictwem ePUAP 23 listopada 2023 r.). Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

Gmina (…) będzie składać wniosek o płatność końcową na podstawie umowy o dofinansowanie nr (…) z krajowych środków publicznych i środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2014-2020, na realizację zadania pn. „(...)”.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują m.in. zadania w zakresie kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych. W związku z tym ww. inwestycję należy uznać jako realizację zadania własnego Gminy, tym bardziej, że wybudowany obiekt będzie dostępny dla mieszkańców bezpłatnie. Gmina nie osiąga z tego tytułu żadnych dochodów.

ikona kłódki
Treści dostępne dla abonentów IFK Platformy Księgowych i Kadrowych

Już dziś zamów dostęp
do IFK Platforma Księgowych i Kadrowych

  • Codzienne aktualności prawne
  • Porady i artykuły z najpopularniejszych czasopism INFOR wraz z bieżącymi wydaniami
  • Bogatą bibliotekę materiałów wideo
  • Merytoryczne dodatki, ściągi, plakaty
Kup dostęp
Powiązane dokumenty
ikona zobacz najnowsze Dokumenty podobne