05.12.2023 Podatki

Interpretacja indywidualna z dnia 5 grudnia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB2-2.4014.207.2023.2.MM

Zakup budynku w stanie surowym, nieoddanego jeszcze do użytkowania nie korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 9 ust. 17 upcc.

Interpretacja indywidualna– stanowisko nieprawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku od czynności cywilnoprawnych jest nieprawidłowe.

Zakres wniosku wspólnego o wydanie interpretacji indywidualnej

4 września 2023 r. wpłynął Państwa wniosek wspólny z 30 sierpnia 2023 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania umowy sprzedaży budynku nieoddanego do użytkowania. Uzupełnili go Państwo – w odpowiedzi na wezwanie – pismem z 12 października 2023 r. (wpływ 17 października 2023 r.).

Treść wniosku wspólnego jest następująca:

Zainteresowani, którzy wystąpili z wnioskiem

1) Zainteresowana będąca stroną postępowania: …;

2) Zainteresowany niebędący stroną postępowania: …;

Opis zdarzenia przyszłego

Ma mieć miejsce umowa, w której małżonkowie … (Zainteresowany niebędący stroną postępowania) i … (Zainteresowana będąca stroną postępowania) kupią od małżonków R., do ich majątku wspólnego, działkę gruntu … o powierzchni 0,0338 ha zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym nie oddanym jeszcze do użytkowania, bez nadanego numeru, położonego w …. Budynek jest już wzniesiony, stan zamknięty. Na potrzeby mieszkaniowe małżonkowie … nie posiadają żadnych innych nieruchomości, praw bądź udziałów w nieruchomościach, mieszkaniach, lokalach czy prawach. Cena nieruchomości xxx zł.

ikona kłódki
Treści dostępne dla abonentów IFK Platformy Księgowych i Kadrowych

Już dziś zamów dostęp
do IFK Platforma Księgowych i Kadrowych

  • Codzienne aktualności prawne
  • Porady i artykuły z najpopularniejszych czasopism INFOR wraz z bieżącymi wydaniami
  • Bogatą bibliotekę materiałów wideo
  • Merytoryczne dodatki, ściągi, plakaty
Kup dostęp
Powiązane dokumenty
ikona zobacz najnowsze Dokumenty podobne