05.12.2023 Podatki

Interpretacja indywidualna z dnia 5 grudnia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB2-2.4014.251.2023.4.MM

Skutki podatkowe zawarcia umowy pożyczki.

Interpretacja indywidualna – stanowisko prawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w podatku od czynności cywilnoprawnych jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

20 października  2023  r. wpłynął Pana wniosek z 20 października 2023 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy m.in. podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych zawarcia umowy pożyczki. Uzupełnił go Pan – w odpowiedzi na wezwanie – pismami z 23 listopada 2023 r. (wpływ 23 listopada 2023 r.) potwierdzającymi uiszczenie należnej opłaty.

Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

… będący Wnioskodawcą prowadzi działalności pod firmą: … i pozostaje czynnie zarejestrowanym podatnikiem VAT. Z kolei spółka … spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: Y) świadczy usługi doradcze w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania. Spółka jest zarejestrowana jako czynny podatnik VAT w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Spółka posiada siedzibę i zarząd na terytorium Polski. Jedynym wspólnikiem spółki pozostaje Wnioskodawca (100%) udziałów.

W dniu 13 października 2023 r. Spółka udzieliła pożyczki na kwotę … zł na rzecz wspólnika spółki - Wnioskodawcy. Pożyczka udzielona została na cele niezwiązane z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością gospodarczą - pożyczkobiorca zobowiązał się przeznaczyć kwotę pożyczki na pokrycie ceny nabycia akcji innej spółki. Oprocentowanie udzielonej pożyczki wynosi 6% w stosunku rocznym. Spłata pożyczki ma nastąpić do dnia 31 stycznia 2024 r. Tytułem zabezpieczenia roszczenia o zwrot pożyczki, Pożyczkobiorca zobowiązał się do ustanowienia na rzecz Spółki zastawu na nabytych akcjach. Wskazać należy, że przedmiotem działalności Spółki nie jest udzielanie pożyczek ani inne usługi finansowe. Czynność ta miała charakter jednorazowy. Spółka nie ma zamiaru dokonywać pożyczek w sposób częstotliwy, w celach zarobkowych.

ikona kłódki
Treści dostępne dla abonentów IFK Platformy Księgowych i Kadrowych

Już dziś zamów dostęp
do IFK Platforma Księgowych i Kadrowych

  • Codzienne aktualności prawne
  • Porady i artykuły z najpopularniejszych czasopism INFOR wraz z bieżącymi wydaniami
  • Bogatą bibliotekę materiałów wideo
  • Merytoryczne dodatki, ściągi, plakaty
Kup dostęp
Powiązane dokumenty
ikona zobacz najnowsze Dokumenty podobne