05.12.2023 Podatki

Interpretacja indywidualna z dnia 5 grudnia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0113-KDIPT1-3.4012.621.2023.1.MWJ

Brak prawa do odliczenia w całości lub w części kwoty podatku VAT naliczonego od wydatków ponoszonych w związku z realizacją projektu.

Interpretacja indywidualna

– stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku od towarów i usług jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

5 października 2023 r. wpłynął Państwa wniosek z 21 września 20223 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy braku prawa do odliczenia w całości lub w części kwoty podatku VAT naliczonego od wydatków ponoszonych w związku z realizacją projektu pn.: „(…)”. Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

Powiat … realizuje projekt pn.: „(…)” w ramach konkursu pt. ... na podstawie umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji.

Celem realizacji niniejszego projektu jest wsparcie przygotowania kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki w branży (...) poprzez utworzenie Centrum (...). Utworzenie Centrum (…) przyczyni się do (...). Projekt składa się z dwóch etapów:

1.Utworzenia Centrum (wykonanie przebudowy i adaptacji budynku, zakup niezbędnego wyposażenia oraz wpisanie do rejestru szkół i placówek oświatowych zgodnie z właściwymi przepisami),

2.Zapewnienie późniejszego funkcjonowania Centrum.

Działalność Centrum opiera się na zaplanowanym zakresie szkoleń, skierowanych do osób młodych, dorosłych i nauczycieli kształcenia zawodowego. W ramach projektu zaplanowano certyfikację nowych kwalifikacji odpowiadających na potrzeby branży ..., tj. (...). Ponadto projekt zakłada organizację turnusów przygotowujących młodocianych pracowników do praktyki zawodowej, wspieranie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczelni w nawiązaniu współpracy z pracodawcami, organizację cyklicznych spotkań branżowych w zakresie ... przedstawicieli świata nauki w celu zwiększanie transferu wiedzy i nowych technologii do edukacji, upowszechnianie transformacji ekologicznej i cyfrowej oraz nowatorskich rozwiązań w kształceniu zawodowym poprzez organizację corocznego seminarium/konferencji pt. „...” czy też wspieranie sektora nauki w realizacji doradztwa zawodowego w zakresie branży ...j i promocję zawodów kształcenia w branży .... Realizacja projektu zakłada także wspieranie osób z niepełnosprawnościami w wejściu na rynek pracy.

ikona kłódki
Treści dostępne dla abonentów IFK Platformy Księgowych i Kadrowych

Już dziś zamów dostęp
do IFK Platforma Księgowych i Kadrowych

  • Codzienne aktualności prawne
  • Porady i artykuły z najpopularniejszych czasopism INFOR wraz z bieżącymi wydaniami
  • Bogatą bibliotekę materiałów wideo
  • Merytoryczne dodatki, ściągi, plakaty
Kup dostęp
Powiązane dokumenty
ikona zobacz najnowsze Dokumenty podobne