06.12.2023 05:00 Kadry i płace

Ograniczenia w stosowaniu pracy hybrydowej

W naszej firmie obowiązuje system pracy hybrydowej: 2 dni w biurze, 3 dni pracy zdalnej. Oprócz tego pracownicy mogą występować o dodatkowe dni pracy zdalnej w wyjątkowych przypadkach. Czy taka ilość dni jest nieograniczona? I czy rodzice dzieci do lat 4, jeśli rodzaj pracy umożliwia wykonywanie jej w domu, mogą praktycznie na 4 lata zniknąć z biura, bo nie można im odmówić, gdy wnioskują o pracę zdalną na kolejny miesiąc, powołując się właśnie na taki przepis?

Pracownik wychowujący dziecko do ukończenia przez nie 8 roku życia, może złożyć wniosek w postaci papierowej lub elektronicznej o zastosowanie do niego elastycznej organizacji pracy (w tym pracy zdalnej). Wniosek składa się w terminie nie krótszym niż 21 dni przed planowanym rozpoczęciem korzystania z elastycznej organizacji pracy. Ponadto, pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika wychowującego dziecko do ukończenia przez nie 4 roku życia o wykonywanie pracy zdalnej, chyba że nie jest to możliwe ze względu na organizację pracy lub rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika. Jak najbardziej pracownikowi można odmówić wspomnianych wyżej przywilejów - w sytuacji gdy nie jest to do pogodzenia z organizacją pracy lub jej rodzajem.

ikona kłódki
Treści dostępne dla abonentów IFK Platformy Księgowych i Kadrowych

Już dziś zamów dostęp
do IFK Platforma Księgowych i Kadrowych

  • Codzienne aktualności prawne
  • Porady i artykuły z najpopularniejszych czasopism INFOR wraz z bieżącymi wydaniami
  • Bogatą bibliotekę materiałów wideo
  • Merytoryczne dodatki, ściągi, plakaty
Kup dostęp
Powiązane dokumenty
ikona zobacz najnowsze Najnowsze dokumenty