17.11.2023 Podatki

Interpretacja indywidualna z dnia 17 listopada 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB2-3.4014.369.2023.1.BD

Skutki podatkowe zakupu nieruchomości, w której prowadzony będzie ośrodek realizujący działalność statutową fundacji.

Interpretacja indywidualna

– stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku od czynności cywilnoprawnych jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

29 września 2023 r. wpłynął Państwa wniosek z 29 września 2023 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych zakupu nieruchomości, w której prowadzony będzie ośrodek realizujący działalność statutową fundacji. Wniosek został uzupełniony w piśmie z daty wpływu 16 listopada 2023 r.

Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

Fundacja "X" prowadzi działalność na postawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2003 r. nr 96 poz. 873). Fundacja wpisana jest do Sądowego Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, Fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, a także do rejestru Przedsiębiorców pod nr (…) od 23 września 2011 r. Fundacja "X" również została wpisana 30 października 2020 r. do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL) pod nr (…)

Zgodnie ze statutem celami Fundacji są: (…).

Powyższe cele realizowane są przede wszystkim poprzez świadczenie usług w zakresie opieki medycznej, służących profilaktyce, zachowaniu, przywracaniu, a także poprawie zdrowia poprzez prowadzenie zajęć przez osoby wykonujące zawody medyczne, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2023 r. poz. 991).

ikona kłódki
Treści dostępne dla abonentów IFK Platformy Księgowych i Kadrowych

Już dziś zamów dostęp
do IFK Platforma Księgowych i Kadrowych

  • Codzienne aktualności prawne
  • Porady i artykuły z najpopularniejszych czasopism INFOR wraz z bieżącymi wydaniami
  • Bogatą bibliotekę materiałów wideo
  • Merytoryczne dodatki, ściągi, plakaty
Kup dostęp
Powiązane dokumenty
ikona zobacz najnowsze Dokumenty podobne