Porada aktualna na dzień 24-02-2024
13.11.2023 Rachunkowość firm

Jak firma powinna przygotować się do badania sprawozdania finansowego

PROBLEM

Nasza jednostka (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) będzie po raz pierwszy badana przez biegłego rewidenta. W jaki sposób powinniśmy przygotować się do takiego badania? 

RADA

Celem każdego badania jest stwierdzenie, czy sprawozdanie finansowe oraz stanowiące podstawę jego sporządzenia księgi rachunkowe są wolne od istotnych zniekształceń. Biegły rewident zwraca uwagę na poprawność stosowania przepisów ustawy o rachunkowości, polityki rachunkowości oraz ocenia zgodność sprawozdania finansowego z obowiązującymi spółkę przepisami prawa i postanowieniami umowy/statusu spółki. W uzasadnieniu przedstawiamy kroki, które jednostka powinna podjąć po podjęciu uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta, a przed rozpoczęciem procesu rewizji.

UZASADNIENIE

Obowiązek poddania rocznego sprawozdania finansowego badaniu jest uregulowany w ustawie o rachunkowości (art. 64 ust. 1–4 uor) oraz w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 9b ust. 1 pkt 2 updop). Zanim jednak dojdzie do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego, jednostka powinna odpowiednio się do niego przygotować. 

ikona kłódki
Treści dostępne dla abonentów IFK Platformy Księgowych i Kadrowych

Już dziś zamów dostęp
do IFK Platforma Księgowych i Kadrowych

  • Codzienne aktualności prawne
  • Porady i artykuły z najpopularniejszych czasopism INFOR wraz z bieżącymi wydaniami
  • Bogatą bibliotekę materiałów wideo
  • Merytoryczne dodatki, ściągi, plakaty
Kup dostęp
Powiązane dokumenty
ikona zobacz najnowsze Dokumenty podobne