Porada aktualna na dzień 21-05-2024 *

*Od 15 września 2023 r. dodano w art 16g ust 9a updop zapisy dotyczące transgranicznych przekształceń. Zmiana nie ma wpływu na aktualność porady

09.01.2023 Podatki

Czy można powiększyć wartość początkową środka trwałego o wydatki na ulepszenie nieprzekraczające w roku 10 000 zł

W art. 16d updop jest mowa o tym, że podatnicy mogą nie dokonywać odpisów amortyzacyjnych od składników majątku, których wartość początkowa nie przekracza 10 000 zł, a wydatki na ich nabycie stanowią wówczas koszty uzyskania przychodów w miesiącu oddania do użytkowania. W związku z tym składnik o wartości nie przekraczającej 10 000 zł podatnik może przyjąć do ewidencji i amortyzować. Z art. 16f tej ustawy wynika, że gdy wartość jest równa lub niższa niż 10 000 zł, to nie ma obowiązku dokonywania odpisu amortyzacyjnego jednorazowo w miesiącu oddania do używania lub w miesiącu następnym.

ikona kłódki
Treści dostępne dla abonentów IFK Platformy Księgowych i Kadrowych

Już dziś zamów dostęp
do IFK Platforma Księgowych i Kadrowych

  • Codzienne aktualności prawne
  • Porady i artykuły z najpopularniejszych czasopism INFOR wraz z bieżącymi wydaniami
  • Bogatą bibliotekę materiałów wideo
  • Merytoryczne dodatki, ściągi, plakaty
Kup dostęp
Powiązane dokumenty
ikona zobacz najnowsze Dokumenty podobne