Porada aktualna na dzień 21-05-2024 *

*Od 1 stycznia 2024 r. weszły w życie zmiany w ustawach PIT i CIT pozwalające mikroprzedsiębiorcom, małym lub średnim przedsiębiorcom (w rozumieniu prawa przedsiębiorców) na zastosowanie przyspieszonej amortyzacji nowych inwestycji budowlanych w gminach dotkniętych wysokim bezrobociem i o niskim dochodzie w przeliczeniu na mieszkańca. Indywidualne stawki amortyzacji mają zastosowanie dla wytworzonych we własnym zakresie środków trwałych będących budynkami (lokalami) niemieszkalnymi i budowlami, zaliczonymi do grupy 1 i 2 KŚT, po raz pierwszy wprowadzonych do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych danego podatnika,

05.12.2022 Podatki

Czy można indywidualnie amortyzować lokal niemieszkalny

Przedsiębiorca na potrzeby prowadzonej działalności nabył w grudniu 2022 r. na własność lokal niemieszkalny klasyfikowany do grupy 121 KŚT.  Stanowi on odrębną własność i został nabyty na rynku wtórnym. Budynek niemieszkalny, w którym znajduje się ten lokal, został oddany do używania w 1972 r. Nabyty lokal niemieszkalny ma zostać zaliczony do środków trwałych. Przedsiębiorca nie dokonywał w nim żadnych ulepszeń. Wartość początkowa lokalu wynosi 600 000 zł. Kwota ta została uregulowana przelewem. Czy taki lokal może być amortyzowany według stawki amortyzacyjnej indywidualnie ustalonej?

ikona kłódki
Treści dostępne dla abonentów IFK Platformy Księgowych i Kadrowych

Już dziś zamów dostęp
do IFK Platforma Księgowych i Kadrowych

  • Codzienne aktualności prawne
  • Porady i artykuły z najpopularniejszych czasopism INFOR wraz z bieżącymi wydaniami
  • Bogatą bibliotekę materiałów wideo
  • Merytoryczne dodatki, ściągi, plakaty
Kup dostęp
Powiązane dokumenty
ikona zobacz najnowsze Dokumenty podobne