do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
 
data dodania: 20.09.2022
codzienne aktualności na Twojej komórce - pobierz aplikację mobilną
 

Nowe wersje deklaracji akcyzowych od 2023 r.

Od 1 stycznia 2023 r. będą obowiązywały nowe wersje deklaracji AKC-4/AKC-4zo, AKC-H, AKC-KZ. Dotychczasowa deklaracja AKC-WW zostanie zastąpiona deklaracją AKC-WW/AKC-WWn, w której będą wykazywane również wewnątrzwspólnotowe nabycia wyrobów węglowych.

P rojekt rozporządzenia określa nowe wersje następujących wzorów deklaracji:

1) AKC-4/AKC-4zo - deklaracja w sprawie podatku akcyzowego (zał. nr 1)

W porównaniu do obowiązującego wzoru tej deklaracji w projektowanym wzorze w części C „ZESTAWIENIE PODATKU AKCYZOWEGO WEDŁUG GRUP WYROBÓW”
wprowadzona została modyfikacja opisu poz. 27 ze względu na zmianę numeracji pozycji „Ogółem podatek” w załączniku szczegółowym AKC-4/H. Dodatkowo dokonano drobnej
zmiany redakcyjnej w opisie poz. 9, gdzie zamieniono wyraz „kwotę” na „wysokość”.

2) AKC-4/H - podatek akcyzowy od energii elektrycznej (zał. nr 2)

W porównaniu do obecnego wzoru tej deklaracji w projektowanym wzorze zostały uproszczone części B i C, tak aby ograniczyć liczbę wprowadzanych danych.

3) AKC-WW/AKC-WWn - deklaracja w sprawie podatku akcyzowego od wyrobów węglowych (zał. nr 3)

W porównaniu do obecnego wzoru deklaracji AKC-WW, projektowany wzór obejmie również deklarowanie nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów węglowych. Nabycie to było dotychczas wykazywane w deklaracji uproszczonej AKC-UA. Do funkcjonującego wzoru deklaracji AKC-WW zostanie dodany skrót AKC-WWn wraz z przypisem ,,niepotrzebne skreślić” i objaśnieniem „Jeżeli deklaracja jest składana w związku z nabyciem wewnątrzwspólnotowym wyrobów węglowych, należy przekreślić AKC-WW; w pozostałych przypadkach należy przekreślić AKC-WWn.”

4) AKC-KZ - kwartalna deklaracja w sprawie podatku akcyzowego od wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od podatku akcyzowego i zerową stawką podatku akcyzowego (zał.nr 4).

W porównaniu do obecnego wzoru tej deklaracji w projektowanym wzorze zostaną wprowadzone następujące zmiany:
- w części C. „WYROBY AKCYZOWE OBJĘTE ZWOLNIENIEM OD PODATKU AKCYZOWEGO, Z WYJĄTKIEM (...)” dodano kolumnę „Nazwa grupy wyrobów akcyzowych” dla ujednolicenia danych podawanych w deklaracjach i z uwagi na rozwiązania systemu Zefir2 (wraz z objaśnieniem). Usunięto kolumnę ,,Rodzaj preferencji (zaznaczyć odpowiedni kwadrat)” z tego względu, że dane mogą być pozyskane na podstawie kolumny „Stawka podatku” w związku z brzmieniem przypisu 10.
- w części C.2. usunięta została pozycja ,,zwolnienie na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy” ze względu na modyfikację wzoru AKC-4/H w tym zakresie.

Nowe wersje deklaracji będą obowiązywały od 1 stycznia 2023 r.

Źródło:

projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru deklaracji uproszczonej w sprawie podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych- opublikowany na rcl.gov.pl

Oprac. Joanna Dmowska

Przewodnik po zmianach przepisów 2023. Podatki. Rachunkowość. Prawo pracy. ZUS

Kup książkę:

Kup już za: 129.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK