do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
 
data dodania: 13.05.2022
codzienne aktualności na Twojej komórce - pobierz aplikację mobilną
 

Po przekształceniu pracodawcy, pracownicy nadal mogą oszczędzać w PPK

Jeżeli przekształcenie podmiotu zatrudniającego wiąże się z kontynuacją albo wstąpieniem w prawa i obowiązki w zakresie PPK, to nadal obowiązuje zawarta przez niego umowa o zarządzanie PPK. Uczestnicy PPK w tym podmiocie oszczędzają dalej na tych samych zasadach.

Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych nie wyłącza ani nie modyfikuje zasad kontynuacji bądź sukcesji uniwersalnej lub singularnej. Przykładowo, jeżeli spółka z o.o. zawarła umowę o zarządzanie PPK, a następnie została przekształcona w spółkę akcyjną, to stroną tej umowy jest spółka akcyjna, która nie potrzebuje na to zgody instytucji finansowej. Uczestnicy PPK w tym podmiocie nadal gromadzą oszczędności zgodnie z postanowieniami zawartych dla nich umów o prowadzenie PPK. Jeżeli przed przekształceniem spółka finansowała im wpłatę dodatkową i nie chce już finansować tej wpłaty, musi doprowadzić do zmiany umowy o zarządzanie PPK.

Umowa o prowadzenie PPK w ciągu 7 dni

W przypadku braku kontynuacji albo sukcesji w zakresie PPK, skutki nabycia przedsiębiorstwa innego podmiotu lub połączenia podmiotów prowadzących PPK określa ustawa o PPK. Przewidziano w niej, że w razie:

  • nabycia przez podmiot zatrudniający przedsiębiorstwa innego podmiotu zatrudniającego w całości lub jego zorganizowanej części albo
  • połączenia podmiotów zatrudniających prowadzących PPK

- podmiot zatrudniający, który nabył przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część, albo będący podmiotem przejmującym zawiera - w ciągu 7 dni od dnia tego nabycia lub połączenia - umowy o prowadzenie PPK, w imieniu i na rzecz osób zatrudnionych, z tą samą instytucją finansową, z którą została przez ten podmiot zawarta umowa o zarządzanie PPK.

W niektórych przypadkach ważny okres zatrudnienia

We wskazanym wyżej terminie 7 dni umowę o prowadzenie PPK należy zawrzeć:

  • dla przejętych uczestników PPK,
  • dla osób zatrudnionych niebędących uczestnikami PPK w dotychczasowym podmiocie zatrudniającym, które legitymują się 3-miesięcznym (90-dniowym) okresem zatrudnienia i nie ukończyły 55. roku życia (chyba, że złożyły deklarację o niedokonywaniu wpłat do PPK w nowym podmiocie zatrudniającym),
  • na wniosek osób zatrudnionych niebędących uczestnikami PPK w dotychczasowym podmiocie zatrudniającym, które mają 3-miesięczny okres zatrudnienia i ukończyły 55. rok życia, ale nie ukończyły 70. roku życia.

Do okresu zatrudnienia, od którego uzależniony jest termin zawarcia umowy o prowadzenie PPK, wlicza się okresy zatrudnienia z poprzednich 12 miesięcy, które miały miejsce w obecnym podmiocie zatrudniającym, a także okresy zatrudnienia w innych podmiotach zatrudniających, jeżeli z mocy odrębnych przepisów obecny podmiot zatrudniający jest następcą prawnym w stosunkach prawnych nawiązanych przez podmiot zatrudniający, który poprzednio zatrudniał osobę zatrudnioną (np. zgodnie z art. 23[1] Kodeksu pracy).

Ważne: Jeśli dany podmiot stał się podmiotem zatrudniającym np. dopiero w wyniku nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa innego podmiotu, w związku z czym nie ma jeszcze umowy o zarządzanie PPK, nie obowiązuje go 7-dniowy termin na zawarcie umowy o prowadzenie PPK. Taki podmiot wdraża PPK na zasadach ogólnych - zawiera umowę o zarządzanie PPK nie później niż na 10 dni roboczych przed dniem, w którym w stosunku do pierwszej osoby zatrudnionej ma obowiązek zawrzeć umowę o prowadzenie PPK.

Źródło: www.mojeppk.pl

Kodeks pracy 2022. Praktyczny komentarz z przykładami

Najnowsze wydanie publikacji uwzględnia zmiany w przepisach obowiązujące w 2022 r., a także utrzymane w mocy rozwiązania wprowadzone w czasie epidemii COVID-19. Zawiera aktualną treść przepisów oraz kompleksowy i praktyczny komentarz do każdego działu Kodeksu pracy. Autorami książki są praktycy, mający wieloletnie doświadczenie w stosowaniu przepisów kadrowych. Jest to obowiązkowa lektura dla każdego specjalisty w zakresie prawa pracy.

Kup już za: 99.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK