do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
 
data dodania: 08.03.2022
codzienne aktualności na Twojej komórce - pobierz aplikację mobilną
 

Projekt ustawy o pomocy uchodźcom z Ukrainy przyjęty przez rząd

Rząd przyjął projekt ustawy o pomocy uchodźcom z Ukrainy, która przewiduje udzielenie im statusu legalnego pobytu i możliwość pracy w Polsce przez co najmniej 1,5 roku, a także wsparcie dla obywateli Polski, którzy udzielają pomocy Ukraińcom. Wczoraj po południu projekt trafił do Sejmu (druk sejmowy nr 2069).

Obywatele Ukrainy będą mogli przebywać w Polsce przez 18 miesięcy na zasadach legalnych - będą mogli podejmować pracę i ten okres będzie mógł zostać wydłużony do 3 lat, czyli o kolejne 18 miesięcy.

Rząd zakłada również przekazanie wsparcia finansowego obywatelom, którzy przyjęli rodziny ukraińskie pod swój dach.

"To 40 zł dziennie, czyli ok. 1200 zł miesięcznie, które będzie trafiało do tych osób, które przyjęły osoby z Ukrainy za pośrednictwem samorządów. To wsparcie będzie trwało przez okres 2 miesięcy" - powiedział premier.

Samorządy otrzymają wsparcie na świadczenie usług publicznych dla uchodźców z Ukrainy poprzez środki z rezerwy celowej, która będzie dystrybuowana przez wojewodów.

"Zapewnimy także odpowiednie regulacje, które będą miały na celu włączenie obywateli Ukrainy, dzieci do szkół, osób, które potrzebują leczenia (...) na zasadach ogólnych do naszego systemu w odpowiednim dziale gospodarki narodowej" - powiedział Morawiecki.

Premier podkreślił, że pomoc świadczona Ukraińcom nie będzie wiązała się z uprzywilejowaniem względem obywateli Polski.

"Obywatele nie będą mieli w żadnym z tych obszarów możliwości większych niż obywatele polscy" - powiedział premier.

Uchodźcy z Ukrainy, po zarejestrowaniu się, będą mogli otrzymać jednorazowe wsparcie w wys. 300 zł.

Najważniejsze rozwiązania projektu ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy

  •     Legalny pobyt na terenie Polski

Dzięki nowym przepisom obywatele Ukrainy, którzy na skutek rosyjskiej agresji opuścili swoją ojczyznę, będą mogli legalnie przebywać w Polsce przez 18 miesięcy. Będzie to dotyczyć osób, które przybyły do Polski bezpośrednio z Ukrainy i zadeklarowały zamiar pozostania na terytorium naszego kraju.

Przewidziano także ścieżkę dalszej legalizacji pobytu obywateli Ukrainy, którzy uciekli przed wojną. Osobom, którym pobyt na terytorium Polski jest lub był uznawany za legalny, będzie udzielane zezwolenie na pobyt czasowy. Będzie ono udzielne jednorazowo na okres 3 lat, licząc od dnia wydania decyzji.

  •     Dostęp do polskiego rynku pracy

Projekt ustawy gwarantuje dostęp obywatelom Ukrainy do polskiego rynku pracy oraz rejestrację w powiatowym urzędzie pracy.

Obywatele Ukrainy będą mogli również skorzystać z usług w postaci m.in. pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego oraz szkoleń – na takich samych zasadach jak Polacy.

  •     Udzielanie pomocy – świadczenia społeczne

Obywatele Ukrainy, którzy uciekają przed wojną, będą mieli prawo do świadczeń społecznych czy dofinansowania dotyczącego obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna.

Przewidziano pomoc obywatelom Ukrainy udzielaną przez wojewodów i samorządy. Może ona polegać m.in. na zakwaterowaniu czy zapewnieniu całodziennego wyżywienia zbiorowego.

Utworzony zostanie Fundusz Pomocy. Środki będą przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z pomocą udzielaną obywatelom Ukrainy przez samorządy.

  •     Jednorazowe wsparcie na utrzymanie

Obywatele Ukrainy będą mogli ubiegać się o pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę w rodzinie.

Będzie ono dotyczyło w szczególności wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.

  •     Opieka zdrowotna

Każdy obywatel Ukrainy będzie miał zagwarantowany dostęp do publicznego systemu ochrony zdrowia, na tych samych zasadach, co obywatele Polscy.

Narodowy Fundusz Zdrowia zapłaci za każde świadczenie medyczne dla obywatela Ukrainy w publicznej służbie zdrowia. Finansowanie tych świadczeń jest zagwarantowane z budżetu państwa.

  •     Oświata i wychowanie

Specustawa wprowadza także regulacje dotyczące kształcenia, wychowania i opieki dzieci i uczniów będących obywatelami Ukrainy, w tym wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych w tym zakresie. Rząd przeznaczy dodatkowe środki z budżetu państwa na kształcenie uczniów z Ukrainy.

Ukraińscy studenci, którzy uciekli przed wojną będą mogli kontynuować naukę na polskich uczelniach.

Źródło: PAP

Wideoszkolenie: Rozliczenie CIT za 2021Wideoszkolenie „Rozliczenie CIT za 2021” dostępne jest w ramach abonamentu Platformy INFORAKADEMIA, na której znajduje się blisko 400 szkoleń online ze zmian w prawie, z obszaru rachunkowości, podatków, prawa pracy i ubezpieczeń. Wśród ostatnio dodanych tematów jest m.in. cykl szkoleń nt. Polskiego Ładu.

Kup już za: 149.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK