do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
 
data dodania: 27.12.2021
codzienne aktualności na Twojej komórce - pobierz aplikację mobilną
 

Kwoty wolne od potrąceń w 2022 r.

Pracownik ma prawo do całego należnego mu wynagrodzenia. Pomniejszenie przysługującej pracownikowi wypłaty jest dopuszczalne w razie potrącania określonych przepisami należności. Przy dokonywaniu potrąceń obowiązują tzw. kwoty wolne od potrąceń. Kwoty te nie obowiązują tylko przy potrąceniach świadczeń alimentacyjnych.

Kwota wolna od potrąceń jest uzależniona od rodzaju egzekwowanej należności. Kwoty wolne ulegają corocznie zmianie wraz ze zmianą minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Potrącenia niewymagające zgody pracownika

Bez zgody pracownika z wynagrodzenia za pracę - po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz ewentualnej wpłaty na PPK, jeśli pracownik jest uczestnikiem - podlegają potrąceniu tylko następujące należności:

 • sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych,
 • sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne,
 • zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi,
 • kary pieniężne przewidziane w art. 108 Kodeksu pracy (kary porządkowe)

- art. 87 § 1 Kodeksu pracy.

Powyższych potrąceń dokonuje się w wymienionej kolejności. Jednak przed tymi potrąceniami pracodawca może odliczyć z wynagrodzenia pracownika kwoty wypłacone mu w poprzednim terminie płatności za okres nieobecności w pracy, za który pracownik nie zachowuje prawa do wynagrodzenia (art. 87 § 7 Kodeksu pracy). Umożliwia to pracodawcy odzyskanie nadpłaty spowodowanej np. chorobą lub urlopem bezpłatnym pracownika.

Wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości:

 • minimalnego wynagrodzenia za pracę (wynoszącego w 2022 r. 3010 zł brutto), przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wpłat na PPK u uczestnika - przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne,
 • 75% wynagrodzenia określonego wyżej - przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi,
 • 90% wynagrodzenia w wysokości jw. - przy potrącaniu kar pieniężnych przewidzianych w art. 108 Kodeksu pracy.

Kwota wolna nie obowiązuje przy potrącaniu należności alimentacyjnych.

Dla każdego pracownika wysokość kwoty wolnej ustala się indywidualnie, według takich kryteriów jak:

 • korzystanie ze zwolnień podatkowych - np. pracownicy w wieku do 26 lat, rodzice co najmniej czworga dzieci czy pracujący seniorzy - w tym przypadku nie występuje odliczenie zaliczki na podatek dochodowy,
 • wysokość miesięcznych kosztów uzyskania przychodów - 250 zł lub 300 zł - dla dojeżdżających do pracy z innej miejscowości,
 • wymiar czasu pracy - jeżeli pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, kwoty wolne ulegają zmniejszeniu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy,
 • stosowanie lub nie miesięcznej kwoty zmniejszającej podatek - złożenie/niezłożenie PIT-2,
 • uczestnictwo lub nie w PPK - odpowiednio występują lub nie wpłaty finansowane przez pracownika-uczestnika, a wpłata pokrywana przez pracodawcę podwyższa zaliczkę na podatek dochodowy.

Tabela 1. Potrącenia niewymagające zgody pracownika - kwoty wolne bez uwzględnienia składki na PPK (pracownik w wieku powyżej 26 roku życia)

Rodzaj potrącanej należności

Podstawowe koszty uzyskania przychodów, PIT-2

Podstawowe koszty uzyskania przychodów, bez PIT-2

Podwyższone koszty uzyskania przychodów, PIT-2

Podwyższone koszty uzyskania przychodów, bez PIT-2

Należności inne niż alimentacyjne egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych

2363,56 zł

1 964,56 zł

2363,56 zł

1973,56 zł

Zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi

1772,67 zł

1473,42 zł

1772,67 zł

1480,17 zł

Kary pieniężne porządkowe

2127,20 zł

1768,10 zł

2127,20 zł

1776,20 zł

Czytaj więcej w artykule: "Kwoty wolne od potrąceń w 2022 r." >>

Kodeksy Kadrowego - KOMPLET 6 publikacji

Komplet obejmuje najważniejsze przepisy kadrowe z komentarzem praktyków. Składają się na niego: Kodeks pracy, ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych i ustawa zasiłkowa oraz trzy książki zawierające rozporządzenia wykonawcze do tych aktów prawnych. Publikacje uwzględniają rewolucyjne zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2022 r., wprowadzone m.in. przez przepisy Polskiego Ładu.

Kup już za: 198.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK