KSeF
Aktualność
17.07.2024 14:10 Podatki

Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa rozpoczynają nowy cykl konsultacji dotyczących systemu KSeF. Jak poinformował resort finansów, celem spotkań jest przedyskutowanie kształtu regulacji prawnych i rozwiązań biznesowych prowadzących do uproszczenia systemu. Pierwsze spotkanie w formie hybrydowej odbędzie się 18 lipca.

Aktualność
08.07.2024 05:00 Podatki

Minister Finansów wydał nowelizację rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług. Nowelizacja odracza terminy wejścia w życie zmian dostosowujących JPK_VAT z deklaracją, w związku z odroczeniem obowiązkowego KSeF. Zmiany terminów dotyczą między innymi ujmowania paragonów uznanych za faktury uproszczone

Aktualność
01.07.2024 09:36 Podatki

MF wyjaśnił co należy rozumieć pod pojęciem „numer VAT (gdy podatnicy są zarejestrowani dla potrzeb VAT)” pod którym nabywca będzie się identyfikował w KSeF. Przedstawił też dalsze plany dotyczące wdrożenia obowiązkowego KSeF.

Aktualność
01.07.2024 05:00 Podatki

W związku z przesunięciem terminu wejścia w życie obowiązkowego KSeF, został również przesunięty obowiązek wpisywania numeru KSeF w ewidencji JPK_V7. Obowiązek ten wejdzie w życie dopiero od 1 sierpnia 2026 r. Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie JPK_V7 zostało opublikowane w Dz.U.

Aktualność
28.06.2024 08:00 Podatki

W związku z przesunięciem terminu wejścia w życie obowiązkowego KSeF, został również przesunięty obowiązek wpisywania numeru KSeF w ewidencji JPK_V7. Obowiązek ten wejdzie w życie dopiero od 1 sierpnia 2026 r. Rozporządzeni zmieniające rozporządzenie w sprawie JPK_V7 zostało opublikowane w Dz.U.

Aktualność
28.06.2024 07:00 Podatki

W Dzienniku Ustaw została opublikowana ustawa przesuwająca termin wdrożenia obowiązkowego KSeF z 1 lipca 2024 r. na 1 lutego 2026 r. (nowelizacja weszła w życie 1 lipca 2024 r.). Do tego czasu zasady wystawiania faktur pozostają bez zmian.

Aktualność
19.06.2024 05:00 Podatki

20 czerwca 2024 r. w godzinach od 12.00 do 14.00 na środowisku testowym planowana jest aktualizacja Aplikacji Podatnika KSeF.

Aktualność
12.06.2024 05:00 Podatki

W Dzienniku Ustaw została opublikowana ustawa przesuwająca termin wdrożenia obowiązkowego KSeF na dzień 1 lutego 2026 r. W drugim etapie procesu legislacyjnego Ministerstwo Finansów zaproponuje rozwiązania w zakresie uproszczenia stosowania obligatoryjnego KSeF. Ministerstwo Finansów udostępniło wersję produkcyjną Aplikacji Mobilnej KSeF.

Aktualność
11.06.2024 13:30 Podatki

Obligatoryjny Krajowy System e-Faktur wejdzie w życie 1 lutego 2026 roku dla wszystkich podatników. 10 czerwca 2024 roku została opublikowana nowelizacja ustawy o VAT, która przesuwa termin wdrożenia KSeF. Ustawa przesuwa również na 1 sierpnia 2026 r. wejście w życie innych obowiązków związanych z e-fakturowaniem m.in. nakładania kar za niestosowanie KSeF i obowiązku podawania numeru KSeF w poleceniach

Aktualność
07.06.2024 13:51 Podatki

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę zmieniającą ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, która wydłuża termin wejścia w życie obowiązku wystawiania faktur w KSeF.

Aktualność
04.06.2024 09:50 Podatki Obrót gospodarczy

Przedsiębiorcy zgłaszają wątpliwości wobec funkcjonowania Krajowego Systemu e-Faktur, służącego do wystawiania i gromadzenia faktur ustrukturyzowanych. Wskazują, że mają się w nim znaleźć m.in. informacje stanowiące ściśle strzeżoną tajemnicę handlową każdego przedsiębiorstwa. Ich uwagi dotyczą też możliwego naruszania prawa do prywatności i ochrony danych osobowych.

Aktualność
04.06.2024 05:00 Podatki

W związku z przesunięciem terminu wejścia w życie obowiązkowego KSeF, zostanie również przesunięty obowiązek wpisywania numeru KSeF w ewidencji JPK_V7. Obowiązek ten wejdzie w życie dopiero od 1 sierpnia 2026 r. MF opublikowało projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie JPK_V7.

Aktualność
03.06.2024 08:51 Podatki

W związku z przesunięciem terminu wejścia w życie obowiązkowego KSeF, zostanie również przesunięty obowiązek wpisywania numeru KSeF w ewidencji JPK_V7. Obowiązek ten wejdzie w życie dopiero od 1 sierpnia 2026 r. MF opublikowało projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie JPK_V7.

Aktualność
17.05.2024 12:04 Podatki

9 maja 2024 r. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o VAT przesuwającą termin wejścia w życie obowiązkowego KSeF na 1 lutego 2026 r.

Aktualność
15.05.2024 05:00 Podatki

Resort finansów informuje, że 16 maja 2024 r. w godzinach od 09:00 do 19:00 na środowisku testowym planowana jest aktualizacja API Krajowego Systemu e-Faktur.

Aktualność
13.05.2024 05:00 Podatki

Sejm znowelizował ustawę o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, przesuwając termin obowiązkowego wdrożenia Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) z 1 lipca 2024 na 1 lutego 2026 r.

Artykuł aktualny

Kalendarium wydarzeń kwiecień 2024 r. Rolnik prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą, który opłaca składki na ubezpieczenia społeczne w KRUS, musi do 31 maja 2024 r. złożyć w KRUS zaświadczenie z urzędu skarbowego (lub oświadczenie) o wysokości należnego podatku dochodowego od przychodów uzyskanych w poprzednim roku kalendarzowym. Jeżeli termin ten nie zostanie zachowany lub zostanie przekroczony

Aktualność
06.05.2024 09:02 Podatki

30 kwietnia 2024 r. został przyjęty przez Rząd projekt ustawy, który przesuwa datę wejścia w życie KSeF na 1 lutego 2026 r. Wywołał on spore zamieszanie, gdyż nie zawiera dwuetapowego wejścia w życie KSeF, co zapowiedział Minister Finansów oraz szeroko konsultowanych uproszczeń. Ministerstwo wydało komunikat, że nie wycofuje się z tych zmian, tylko będzie je uwzględniał kolejny projekt.

Aktualność
06.05.2024 05:00 Podatki

Resort finansów przedstawił projekt nowelizacji ustawy o VAT, który mimo wcześniejszych zapowiedzi nie przewiduje etapowego wdrażania KSeF. Obowiązek e-fakturowania za pomocą KSeF wejdzie w życie 1 lutego 2026 r. dla wszystkich podatników - czynnych oraz zwolnionych z VAT. W projekcie przesunięto również terminy wypełniania niektórych obowiązków związanych z wdrażaniem KSeF. Podatnicy wystawiający

Aktualność
02.05.2024 08:53 Obrót gospodarczy

Rewizja Krajowego Planu Odbudowy, Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2024-2027, a także pomoc obywatelom Ukrainy i Krajowy system e-Faktur – to projekty, które przyjęła Rada Ministrów.

Aktualność
30.04.2024 10:34 Podatki

30 kwietnia 2024 r. rząd przyjął projekt ustawy zmieniającej, który przesuwa wejście w życie obowiązkowego KSeF z 1 lipca 2024 r. na 1 lutego 2026 r. Co ciekawe, nowy projekt, wbrew zapowiedziom Ministra Finansów z 26 kwietnia 2024 r., nie przewiduje dwóch etapów wejścia w życie KSeF. Z wydanego komunikatu MF wynika, że zmiany te będą uwzględnione w kolejnym projekcie. Przyjęty projekt przesuwa ponadto

Artykuł aktualny
30.04.2024 Podatki

9 maja 2024 r. Sejm uchwalił ustawę przesuwającą termin wejścia w życie obowiązkowego KSeF z 1 lipca 2024 r. na 1 lutego 2026 r. Ma to być jeden termin dla podatników VAT czynnych i podatników VAT zwolnionych. Zachowany ma zostać półroczny okres przejściowy, w trakcie którego odroczony będzie obowiązek podawania numeru KSeF przy płatnościach przelewem, odroczone będą kary dla podatników za błędy związane

Poprzednia Następna