Podatki
Interpretacja
12.04.2024 Podatki

Zwolnienie od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 19 lit. c ustawy usług polegających na prowadzeniu dietetycznych współprac indywidualnych on-line, - zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 19a ustawy w odniesieniu do usług wykonywanych przez współpracowników, ale za pośrednictwem działalności Wnioskodawczyni, polegających na prowadzeniu dietetycznych

Interpretacja
12.04.2024 Podatki

Możliwość skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego - własne cele mieszkaniowe.

Interpretacja
12.04.2024 Podatki

Skutki podatkowe przekazania w darowiźnie lokalu mieszkalnego wycofanego z działalności gospodarczej.

Interpretacja
12.04.2024 Podatki

Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków na realizację Projektu.

Interpretacja
12.04.2024 Podatki

Preferencyjne opodatkowanie dochodów generowanych przez prawa własności intelektualnej (tzw. IP Box)

Interpretacja
12.04.2024 Podatki

Określenie stawki ryczałtu z tytułu świadczonych usług sklasyfikowanych wg PKWiU pod symbolem 56.29.19.0.

Interpretacja
12.04.2024 Podatki

Brak prawa do odzyskania podatku VAT w zakresie realizowanego projektu – jako podmiot zwolniony od podatku VAT na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy.

Interpretacja
12.04.2024 Podatki

W zakresie skutków podatkowych zawarcia oraz zmiany umowy prostej spółki akcyjnej.

Interpretacja
12.04.2024 Podatki

Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że w opisanym stanie faktycznym przychód powstanie w całości w dacie zawarcia w formie aktu notarialnego umowy sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z miejscem parkingowym (umowy przyrzeczonej), w tym także z tytułu otrzymanego przed tą datą zadatku?

Interpretacja
12.04.2024 Podatki

Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji.

Interpretacja
12.04.2024 Podatki

Odliczenie podatku naliczonego od wydatków na modernizację Sali sportowej przy zastosowaniu prewspółczynnika kalkulowanego w oparciu o metodę godzinową.

Interpretacja
12.04.2024 Podatki

W zakresie ustalenia: 1. czy wydatki ponoszone na udział wspólnika Spółki w konferencji nie będą stanowiły ukrytych zysków, podlegających opodatkowaniu ryczałtem od dochodów spółek na podstawie art. 28m ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT, 2. czy wydatki ponoszone na udział kontrahentów Spółki oraz reprezentantów i pracowników kontrahentów nie będą stanowiły wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą

Interpretacja
12.04.2024 Podatki

Możliwość odliczenia całości ulgi prorodzinnej na małoletnie dziecko.

Interpretacja
12.04.2024 Podatki

Preferencyjne opodatkowanie dochodów generowanych przez prawa własności intelektualnej (tzw. IP Box).

Interpretacja
12.04.2024 Podatki

Możliwość opodatkowania dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej preferencyjną stawką podatkową (opodatkowanie IP-BOX).

Interpretacja
12.04.2024 Podatki

Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości nabytej w spadku oraz w dziale spadku w wysokości przekraczającej udział, który przysługiwał wnioskodawcy przed dokonaniem działu spadku.

Interpretacja
12.04.2024 Podatki

Uznanie, że wyodrębniony z Państwa struktury majątek (...)będący przedmiotem transakcji sprzedaży, będzie stanowił zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT, a tym samym transakcja sprzedaży nie będzie podlegała opodatkowaniu VAT na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o VAT.

Interpretacja
12.04.2024 Podatki

Uznanie, że przedmiot planowanej Transakcji nie będzie obejmował przedsiębiorstwa, o którym mowa w art. 6 pkt 1 ustawy o VAT, ani zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT, sprzedaż Gruntów w ramach Transakcji będzie stanowiła dostawę towarów podlegającą opodatkowaniu VAT i nie będzie podlegała zwolnieniu od VAT, Nabywca będzie uprawniony do obniżenia kwoty podatku

Interpretacja
12.04.2024 Podatki

Opodatkowanie dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej preferencyjną stawką podatkową.