Podatki
Interpretacja
10.07.2024 Podatki

Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

Interpretacja
10.07.2024 Podatki

Uznanie, że zespół składników materialnych i niematerialnych składających się na Pion Operacyjny (z założeniem, że w jego skład wejdą wyłącznie wybrane grunty, prawa użytkowania wieczystego gruntów oraz budynki) stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa, a tym samym aport ww. składników nie podlega opodatkowaniu VAT zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy.

Interpretacja
10.07.2024 Podatki

Wypłata zysków wypracowanych w jednoosobowej działalności gospodarczej po przekształceniu w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, a następnie w spółkę komandytową.

Interpretacja
10.07.2024 Podatki

Brak prawa do odliczenia podatku VAT oraz brak prawa do zwrotu podatku VAT w związku z realizacją zadania inwestycyjnego/operacji.

Interpretacja
10.07.2024 Podatki

Zastosowanie zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 19 lit. c ustawy dla świadczonych usług dietetycznych na rzecz konkretnego/indywidualnego pacjenta oraz brak możliwości zastosowania zwolnienia o dla usług dietetycznych świadczonych na rzecz grupy osób.

Interpretacja
10.07.2024 Podatki

Uznanie wniesienia aportem środków trwałych (tj. Budynku Technicznego oraz Urządzeń) do Spółki za czynność podlegającą opodatkowaniu VAT, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, opodatkowanie czynności wniesienia aportem środków trwałych (tj. Budynku Technicznego oraz Urządzeń) do Spółki, ustalenie podstawy opodatkowania czynności wniesienia do Spółki aportem środków trwałych (tj. Budynku Technicznego

Interpretacja
10.07.2024 Podatki

Określenie stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w odniesieniu do wskazanych we wniosku usług.

Interpretacja
10.07.2024 Podatki

Brak prawa do odliczenia podatku VAT z faktur dotyczących zakupu towarów i usług związanych z termomodernizacją bloków. Prawo do częściowego odliczenia podatku VAT z faktur dotyczących zakupu towarów i usług związanych z termomodernizacją bloku.

Interpretacja
10.07.2024 Podatki

Możliwość skorzystania ze zwolnienia od podatku, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 82 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Interpretacja
10.07.2024 Podatki

Brak posiadania stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce oraz brak prawa do odliczenia podatku naliczonego od nabywanych usług.

Interpretacja
10.07.2024 Podatki

Uznanie, że zespół składników materialnych i niematerialnych składających się na Pion Operacyjny (z założeniem, że w jego skład nie wejdą grunty, prawa użytkowania wieczystego gruntów oraz budynki) stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa, a tym samym aport ww. składników nie podlega opodatkowaniu VAT zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy.

Interpretacja
10.07.2024 Podatki

W zakresie ustalenia czy otrzymane przez Spółkę S odszkodowanie wypłacone w ramach wzajemnych ustępstw oraz w celu podjęcia polubownego zakończenia sporu od Z podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Interpretacja
10.07.2024 Podatki

Uznanie, czy darowizna części Lokalu na rzecz syna będzie czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT.

Interpretacja
10.07.2024 Podatki

Możliwość skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego - wydatki w postaci dokonanych wpłat (zadatku) na poczet umowy przedwstępnej na zakup mieszkania (udziału).

Interpretacja
10.07.2024 Podatki

Czy w świetle art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych opisany zespół składników materialnych i niematerialnych (z założeniem, że w jego skład wejdą wyłącznie wybrane grunty, prawa użytkowania wieczystego gruntów oraz budynki) stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa, a tym samym, w odniesieniu do aportu opisanych składników (przedstawionego w ramach Etapu 2 zdarzenia przyszłego

Interpretacja
10.07.2024 Podatki

Skutki podatkowe wniesienia udziałów do fundacji rodzinnej oraz zastosowania zwolnienia z art. 21 ust.1 pkt 157 ustawy PIT w związku z otrzymaniem świadczeń od fundacji rodzinnej

Interpretacja
10.07.2024 Podatki

Preferencyjne opodatkowanie dochodów generowanych przez prawa własności intelektualnej (tzw. IP Box).

Interpretacja
10.07.2024 Podatki

Obowiązki płatnika w związku z wypłatą premii w programie poleceń pracowniczych.

Interpretacja
10.07.2024 Podatki

Ustalenie wartości początkowej środka trwałego oraz możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych.

Interpretacja
10.07.2024 Podatki

Podleganie opodatkowaniu podatkiem VAT sprzedaży udziałów w prawie własności nieruchomości.

Interpretacja
10.07.2024 Podatki

Podleganie opodatkowaniu podatkiem VAT sprzedaży udziałów w prawie własności działki oraz zwolnienie od podatku VAT dla ww. sprzedaży.