Podatki
Interpretacja
16.05.2024 Podatki

Brak zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT dostawy w drodze zamiany niezabudowanej działki, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy.

Interpretacja
16.05.2024 Podatki

Brak prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego i zwrot podatku w związku z realizacją projektu - edukacja ekologiczna.

Artykuł aktualny

Nakłady ponoszone przez podatnika na dostosowanie cudzej nieruchomości lub środka trwałego do własnych potrzeb są klasyfikowane jako tzw. inwestycja w obcym środku trwałym. Rozliczenie podatkowe tego rodzaju wydatków może być dla podatników problematyczne, szczególnie w sytuacji wcześniejszego terminu rozwiązania umowy lub zwrotu poniesionych nakładów. W publikacji wskazujemy, w jaki sposób należy

Aktualność
15.05.2024 05:00 Podatki

Resort finansów informuje, że 16 maja 2024 r. w godzinach od 09:00 do 19:00 na środowisku testowym planowana jest aktualizacja API Krajowego Systemu e-Faktur.

Interpretacja
15.05.2024 Podatki

Brak prawa do zastosowania stawki 0% dla świadczonych usług transportu międzynarodowego.

Interpretacja
15.05.2024 Podatki

Brak prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego od wydatków związanych z realizacją projektu ekologicznego.

Interpretacja
15.05.2024 Podatki

Brak prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania - kampania edukacyjna dotycząca przeciwdziałaniu degradacji środowiska.

Interpretacja
15.05.2024 Podatki

Brak możliwości odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją zadania.

Interpretacja
15.05.2024 Podatki

Skutki podatkowe otrzymania renty wdowiej z Niemiec po zmarłym małżonku.

Interpretacja
15.05.2024 Podatki

Stawka ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych dla usług sklasyfikowanych do PKWiU 62.01.12.0.

Interpretacja
15.05.2024 Podatki

Opodatkowanie dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej.

Interpretacja
15.05.2024 Podatki

Uznanie Pana – w związku z pełnieniem funkcji kuratora dla osoby nieznanej z miejsca pobytu – za podatnika prowadzącego działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy.

Interpretacja
15.05.2024 Podatki

Podatek od towarów i usług dotyczącym opodatkowania sprzedaży nieruchomości.