Podatki
Infor
17.04.2024 Podatki

Firma farmaceutyczna zorganizowała wyjazdową konferencję naukową dla swoich kontrahentów połączoną z całodniową prelekcją znanego badacza naukowego. Uczestniczą w niej nasi pracownicy oraz główni kontrahenci. W ramach dodatkowej atrakcji zorganizowaliśmy dla chętnych uczestników koncert w filharmonii. Czy mamy prawo odliczenia VAT od wszystkiego, tj. również od wyjścia do filharmonii, czy tylko od

Interpretacja
17.04.2024 Podatki

Umorzenie części kredytu mieszkaniowego w związku z zawartą ugoda z bankiem.

Interpretacja
17.04.2024 Podatki

Preferencyjne opodatkowania dochodów generowanych przez prawa własności intelektualnej (tzw. IP Box).

Interpretacja
17.04.2024 Podatki

Preferencyjne opodatkowania dochodów generowanych przez prawa własności intelektualnej (tzw. IP Box).

Interpretacja
17.04.2024 Podatki

Brak prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z realizacją projektu.

Interpretacja
17.04.2024 Podatki

Zwolnienie z opodatkowania podatkiem od towarów i usług, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, dostawy zabudowanej nieruchomości.

Interpretacja
17.04.2024 Podatki

Skutki podatkowe otrzymania świadczenia – zwrot poniesionych nakładów na nieruchomość.

Artykuł aktualny
16.04.2024 Podatki

Jeżeli nowa inwestycja polega na zwiększeniu zdolności produkcyjnych istniejącego zakładu, dochód podlegający zwolnieniu z opodatkowania na podstawie ulgi inwestycyjnej ustala się z uwzględnieniem majątku istniejącego przed wydaniem decyzji o wsparciu. Takie korzystne dla podatników stanowisko w sprawie ulgi inwestycyjnej zajęło Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na zapytanie poselskie.

Aktualność
16.04.2024 05:00 Podatki

Urzędy skarbowe nie nałożyły dotąd na żadne przedsiębiorstwo kary za nieprzesłanie adresu strony internetowej ze strategią podatkową - poinformował "DGP" resort finansów, pisze gazeta, która pyta, czy wszyscy tak dobrze wypełniają ten obowiązek, czy nikt tego nie sprawdza.

Aktualność
16.04.2024 05:00 Podatki

Spółka prowadziła działalność edukacyjną, organizując kursy i szkolenia. W ramach promocji swojej oferty korzystała z usług zarządzania kontami mediów społecznościowych, które, jak się później okazało, były własnością osobistą jej prezesa. Konta były aktywnie wykorzystywane do reklamowania usług spółki, co obejmowało publikację treści edukacyjnych, organizację kampanii reklamowych i komunikację z klientami

Interpretacja
16.04.2024 Podatki

Brak możliwości odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu.

Interpretacja
16.04.2024 Podatki

Skutki podatkowe otrzymania od pracodawcy dodatku relokacyjnego i dodatku z tytułu przeprowadzki oraz możliwość skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania dla wypłaconych świadczeń.