Obowiązuje: od 2024-04-01

Jednorazowe odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej

Od 1 kwietnia 2024 r. do 31 marca 2025 r. kwoty jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, o których mowa w art. 12 i art. 14 ust. 1-4 ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych wynoszą:

1431 zł

za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu

1431 zł

za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, z tytułu zwiększenia tego uszczerbku co najmniej o 10 punktów procentowych

25 044

z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego

25 044

z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji wskutek pogorszenia się stanu zdrowia rencisty

128 799 

jeżeli do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest małżonek lub dziecko zmarłego ubezpieczonego lub rencisty

64 399 zł

jeżeli do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest członek rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty inny niż małżonek lub dziecko

128 799 zł

gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są równocześnie małżonek i jedno lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, oraz 14950 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na każde z tych dzieci

128 799 

gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnionych jest równocześnie dwoje lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, oraz 14950 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugie i każde następne dziecko

25 044 

gdy obok małżonka lub dzieci do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są równocześnie inni członkowie rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, każdemu z nich niezależnie od odszkodowania przysługującego małżonkowi lub dzieciom

64 399 

gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są tylko członkowie rodziny inni niż małżonek lub dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, oraz 14950 z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugiego i każdego następnego uprawnionego

Wartości aktualne:

  • Jednorazowe odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych ( 2024-04-01 - ) « tę wersję właśnie oglądasz

Wartości archiwalne: