Artykuł aktualny na dzień 11-12-2023
20.10.2023 Rachunkowość firm

Procedura aktualizacji wyceny aktywów spowodowanej utratą wartości

Procedura aktualizacji wyceny aktywów:

● to jeden z kluczowych etapów zamknięcia ksiąg rachunkowych i sporządzenia sprawozdania finansowego,

● polega na zaktualizowaniu wartości majątku do jego rzeczywistej wysokości, tak aby sprawozdanie finansowe przedstawiało rzetelny obraz sytuacji finansowej i majątkowej jednostki,

● jest uregulowana w sposób szczegółowy w Krajowym Standardzie Rachunkowości nr 4 „Utrata wartości aktywów”.

Etap 1. Zbadaj potrzebę przeprowadzania procedury aktualizacji wyceny

Tabela.1 Przyczyny zewnętrzne aktualizacji wyceny

Lp.

Sprawdź, czy występują ZEWNĘTRZNE PRZYCZYNY powodujące potrzebę przeprowadzenia aktualizacji wyceny

1

2

1.

Czy wystąpiły okoliczności wskazujące na to, że , innych aktywów finansowych, dóbr lub świadczeń
ikona kłódki
Treści dostępne dla abonentów IFK Platformy Księgowych i Kadrowych

Już dziś zamów dostęp
do IFK Platforma Księgowych i Kadrowych

  • Codzienne aktualności prawne
  • Porady i artykuły z najpopularniejszych czasopism INFOR wraz z bieżącymi wydaniami
  • Bogatą bibliotekę materiałów wideo
  • Merytoryczne dodatki, ściągi, plakaty
Kup dostęp
Powiązane dokumenty