14.03.2024 Podatki

Interpretacja indywidualna z dnia 14 marca 2024 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB2-1.4010.36.2024.1.AJ

Czy przedstawione w opisie zdarzenia przyszłego wynagrodzenie, jakie Wnioskodawca wypłaca do Podmiotu powiązanego, w związku z zakupem (...), będzie stanowiło ukryty zysk w rozumieniu art. 28m ustawy o CIT i tym samym będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych w ramach Ryczałtu od dochodów spółek, o którym mowa w Rozdziale 6b ustawy o CIT

Interpretacja indywidualna

– stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku dochodowym od osób prawnych jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

19 stycznia 2024 r. wpłynął Państwa wniosek z tego samego dnia o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy przedstawione w opisie zdarzenia przyszłego wynagrodzenie, jakie Wnioskodawca wypłaca do Podmiotu powiązanego, w związku z zakupem (…), będzie stanowiło ukryty zysk w rozumieniu art. 28m ustawy o CIT i tym samym będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych w ramach Ryczałtu od dochodów spółek, o którym mowa w Rozdziale 6b ustawy o CIT.

Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

(…) Sp. z o.o. (dalej: Wnioskodawca, Spółka) jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, posiadającą siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych (dalej: CIT), podlegającym w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.

Przedmiotem działalności Spółki jest produkcja i handel (…). Produkty Spółki są sprzedawane do wielu branż i gałęzi przemysłu i obejmują szeroko pojęte (…), ze szczególnym uwzględnieniem (…). Wytwarzana przez Spółkę (…) może być zarówno półproduktem, który (…), jak również produktem końcowym, nieulegającym przetworzeniu, w postaci różnego rodzaju (…).

ikona kłódki
Treści dostępne dla abonentów IFK Platformy Księgowych i Kadrowych

Już dziś zamów dostęp
do IFK Platforma Księgowych i Kadrowych

  • Codzienne aktualności prawne
  • Porady i artykuły z najpopularniejszych czasopism INFOR wraz z bieżącymi wydaniami
  • Bogatą bibliotekę materiałów wideo
  • Merytoryczne dodatki, ściągi, plakaty
Kup dostęp
Powiązane dokumenty
ikona zobacz najnowsze Dokumenty podobne