05.12.2023 Podatki

Interpretacja indywidualna z dnia 5 grudnia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB2-3.4014.420.2023.2.AD

Opisana we wniosku umowa sprzedaży nieruchomości, jako że była zawarta na podstawie przepisów o gospodarce nieruchomościami korzystała z wyłączenia z opodatkowania określonego w art. 2 pkt 1 lit. g) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Interpretacja indywidualna  – stanowisko prawidłowe

Szanowna Pani,

stwierdzam, że Pani stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

13 października 2023 r. wpłynął Pani wniosek z 12 października 2023 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy m.in. podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych nabycia nieruchomości.

Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

Opis transakcji

Posiada Pani (Wnioskodawczyni) miejsce zamieszkania w Polsce i w chwili wystąpienia zdarzenia opisanego we wniosku była Pani polskim rezydentem podatkowym w podatku dochodowym od osób fizycznych. Nie prowadzi Pani od dłuższego czasu oraz nie prowadziła na moment zaistnienia zdarzenia, pozarolniczej działalności gospodarczej. Nie jest Pani od kilku lat zarejestrowana w rejestrze podatników od towarów i usług jako podatnik VAT czynny.

(…) 2023 r., na podstawie umowy sprzedaży (Umowa Sprzedaży), nabyła Pani od Gminy (…) (Sprzedający lub Gmina) zabudowaną nieruchomość gruntową zlokalizowaną (…), o łącznej powierzchni (…) ha (Nieruchomość).

Dodatkowo wskazała Pani, że Umowa Sprzedaży przewidywała następujące postanowienia:

1)na działce numer (…) posadowiony jest jednorodzinny budynek mieszkalny o powierzchni zabudowy (…) m (Budynek);

ikona kłódki
Treści dostępne dla abonentów IFK Platformy Księgowych i Kadrowych

Już dziś zamów dostęp
do IFK Platforma Księgowych i Kadrowych

  • Codzienne aktualności prawne
  • Porady i artykuły z najpopularniejszych czasopism INFOR wraz z bieżącymi wydaniami
  • Bogatą bibliotekę materiałów wideo
  • Merytoryczne dodatki, ściągi, plakaty
Kup dostęp
Powiązane dokumenty
ikona zobacz najnowsze Dokumenty podobne