Artykuł aktualny na dzień 14-04-2024
01.12.2023 Podatki

MF wydał rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku stosowania kas rejestrujących w 2024 r.

MF wydał rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku stosowania kas rejestrujących. Rozporządzenie powiela dotychczasowe rozwiązania przyjęte w zakresie zwolnień z obowiązku ewidencjonowania. Nie zmienia się również katalog czynności objętych obowiązkiem ewidencjonowania od pierwszej sprzedaży.

W latach 2022–2023 zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży na kasach rejestrujących były uregulowane rozporządzeniem Ministra Finansów z 28 grudnia 2021 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. z 2021 r. poz. 2442, z późn. zm.) - dalej jako rozporządzenie 2021. Rozporządzenie to miało – podobnie jak poprzednie rozporządzenia w tej sprawie – charakter czasowy. Z tego powodu zwolnienia w nim określone, co do zasady, przestały obowiązywać z dniem 1 stycznia 2024 r., a ich kontynuacja wymagała wydania nowego rozporządzenia.

ikona kłódki
Treści dostępne dla abonentów IFK Platformy Księgowych i Kadrowych

Już dziś zamów dostęp
do IFK Platforma Księgowych i Kadrowych

  • Codzienne aktualności prawne
  • Porady i artykuły z najpopularniejszych czasopism INFOR wraz z bieżącymi wydaniami
  • Bogatą bibliotekę materiałów wideo
  • Merytoryczne dodatki, ściągi, plakaty
Kup dostęp
Powiązane dokumenty