17.11.2023 Podatki

Interpretacja indywidualna z dnia 17 listopada 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB1-2.4010.545.2023.1.MK

Czy dochód Spółdzielni uzyskany z odszkodowania za pozbawienie prawa użytkowania wieczystego gruntu wchodzącego w skład zasobów mieszkaniowych Spółdzielni, który to dochód Spółdzielnia przeznacza w części na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych tj. na fundusz remontowy, wolny jest od podatku dochodowego od osób prawnych, a w części w jakiej zostanie przeznaczony na zasilenie funduszu zasobowego, nie korzysta z tego zwolnienia?

Interpretacja indywidualna – stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w podatku dochodowym od osób prawnych jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

16 października 2023 r. wpłynął Państwa wniosek z 10 października 2023 r. o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczący ustalenia czy dochód Spółdzielni uzyskany z odszkodowania za pozbawienie prawa użytkowania wieczystego gruntu wchodzącego w skład zasobów mieszkaniowych Spółdzielni, który to dochód Spółdzielnia przeznacza w części na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych tj. na fundusz remontowy, wolny jest od podatku dochodowego od osób prawnych, a w części w jakiej zostanie przeznaczony na zasilenie funduszu zasobowego, nie korzysta z tego zwolnienia.

Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

Spółdzielnia (…)jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). Spółdzielnia w zakresie gospodarowania zasobami mieszkaniowymi korzysta ze zwolnienia podmiotowego art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o CIT.

W związku z pozbawieniem prawa użytkowania wieczystego (wywłaszczenie na rzecz Skarbu Państwa) (…). Spółdzielnia na podstawie decyzji Wojewody (…) z (…), otrzymała odszkodowanie w wysokości (…).

Przedmiotowa działka znajdowała się w obrębie osiedla zabudowanego budynkami wielorodzinnymi, garażami, pawilonami handlowymi, stanowiła zespół nieruchomości należących do Spółdzielni. Działka ta stanowiła teren zielony, wzdłuż linii kolejowej, na której znajdowała się ścieżka spacerowa dla mieszkańców osiedla, jak również ogrodzenie czy liczne nasadzenia.

ikona kłódki
Treści dostępne dla abonentów IFK Platformy Księgowych i Kadrowych

Już dziś zamów dostęp
do IFK Platforma Księgowych i Kadrowych

  • Codzienne aktualności prawne
  • Porady i artykuły z najpopularniejszych czasopism INFOR wraz z bieżącymi wydaniami
  • Bogatą bibliotekę materiałów wideo
  • Merytoryczne dodatki, ściągi, plakaty
Kup dostęp
Powiązane dokumenty
ikona zobacz najnowsze Dokumenty podobne