05.10.2023 Podatki

Czy zawsze trzeba rozdzielać koszty podatkowe poniesione w ramach umowy wspólnego przedsięwzięcia (konsorcjum) – wyrok NSA

Rozliczanie kosztów podatkowych wspólnego przedsięwzięcia powinno odzwierciedlać nie tylko postanowienia umowy konsorcjum, ale także faktyczne ponoszenie wydatków przez konsorcjantów wyrok NSA z 14 lutego 2023 r., sygn. akt II FSK 1061/22.

Stan faktyczny

Spółka zamierza jako lider zawrzeć umowę konsorcjum z osobą fizyczną jako partnerem. Spółka jest deweloperem, a partner właścicielem gruntu, na którym konsorcjum zamierza wybudować budynki mieszkalne i usługowe wraz z infrastrukturą. Strony zawarły umowę konsorcjum, w której zobowiązują się do uczestniczenia w przychodach i kosztach przedsięwzięcia w określonych proporcjach. Partner zobowiązany jest do udostępnienia nieruchomości, a spółka do faktycznej realizacji inwestycji budowlanej. Komercjalizacją wybudowanych budynków zajmie się spółka.

ikona kłódki
Treści dostępne dla abonentów IFK Platformy Księgowych i Kadrowych

Już dziś zamów dostęp
do IFK Platforma Księgowych i Kadrowych

  • Codzienne aktualności prawne
  • Porady i artykuły z najpopularniejszych czasopism INFOR wraz z bieżącymi wydaniami
  • Bogatą bibliotekę materiałów wideo
  • Merytoryczne dodatki, ściągi, plakaty
Kup dostęp
Powiązane dokumenty
ikona zobacz najnowsze Dokumenty podobne