29.03.2023 Podatki

Jak rozliczyć otrzymaną fakturę z tytułu wynajmu lokalu dotyczącą lat poprzednich

PROBLEM

Spółka jako rok podatkowy stosuje rok kalendarzowy. W grudniu 2022 r. otrzymała fakturę za wynajem lokalu za cały 2021 r. Czy taki koszt pośredni (istotny) może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów grudnia 2022 r.? Czy powinna odnieść go na kapitał własny i wykazać jako zysk (stratę) z lat ubiegłych?

RADA

Wydatki na wynajem są kosztem podatkowym roku 2022, jeżeli zostały wpisane do ksiąg rachunkowych w 2022 r. W przeciwnym razie jest to koszt uzyskania przychodu roku 2023. Szczegóły i odpowiedzi na pozostałe pytania przedstawiamy w uzasadnieniu.

UZASADNIENIE

Koszty wynajmu lokalu należą do kosztów innych niż bezpośrednio związane z przychodami. Koszty uzyskania przychodów inne niż bezpośrednio związane z przychodami są potrącalne co do zasady w dacie ich poniesienia. Jeżeli jednak koszty te dotyczą okresu przekraczającego ...

ikona kłódki
Treści dostępne dla abonentów IFK Platformy Księgowych i Kadrowych

Już dziś zamów dostęp
do IFK Platforma Księgowych i Kadrowych

  • Codzienne aktualności prawne
  • Porady i artykuły z najpopularniejszych czasopism INFOR wraz z bieżącymi wydaniami
  • Bogatą bibliotekę materiałów wideo
  • Merytoryczne dodatki, ściągi, plakaty
Kup dostęp
Powiązane dokumenty
ikona zobacz najnowsze Dokumenty podobne