19.01.2023 Podatki Ubezpieczenia

Decyzja ZUS nr 1311/2022 z dnia 19 stycznia 2023 r., sygn. DI/200000/43/1311/2022

Nieuwzględnienie w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne wartości nagrody wypłacanej pracownikom w związku z udziałem w programie poleceń pracowniczych, niebędącej przychodem ze stosunku pracy.

Na podstawie art. 34 ust. 1 i ust. 5 ustawy z 6 marca 2018r. - Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 162 ze zm.) w związku z art. 83d ustawy z 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1009 ze zm.) Zakład Ubezpieczeń Społecznych (dalej: Zakład) uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione we wniosku złożonym dnia 14 grudnia 2022 r. przez spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: Przedsiębiorca) w sprawie nieuwzględnienia w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, wartości nagrody wypłacanej pracownikom, z związku z udziałem w programie poleceń pracowniczych, niebędącej przychodem ze stosunku pracy.

UZASADNIENIE

Wnioskiem złożonym 14 grudnia 2022r., uzupełnionym 30 grudnia 2022 r. Przedsiębiorca wystąpił do Zakładu o wydanie interpretacji indywidualnej w trybie art. 34 ustawy Prawo przedsiębiorców.

Zgodnie z art. 34 ust.7 ustawy z 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców jeśli wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji nie spełnia wymogów określonych w ust. 1,3,4 lub 6 wzywa się Przedsiębiorcę do usunięcia braków w terminie 7 dni, z pouczeniem, że nieusunięcie braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia. Jeżeli braki nie zostaną usunięte w tym terminie, wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia.

28 grudnia 2022 r. Zakład wezwał Przedsiębiorcę pod rygorem pozostawienia złożonego 14 grudnia 2022 r. wniosku o indywidualną interpretację bez rozpatrzenia, zgodnie z art. 34 ust. 7 w związku z art. 34 ust. 1 ustawy z 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, do jego uzupełnienia poprzez:

ikona kłódki
Treści dostępne dla abonentów IFK Platformy Księgowych i Kadrowych

Już dziś zamów dostęp
do IFK Platforma Księgowych i Kadrowych

  • Codzienne aktualności prawne
  • Porady i artykuły z najpopularniejszych czasopism INFOR wraz z bieżącymi wydaniami
  • Bogatą bibliotekę materiałów wideo
  • Merytoryczne dodatki, ściągi, plakaty
Kup dostęp
Powiązane dokumenty