do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
 
data dodania: 24.05.2023
codzienne aktualności na Twojej komórce - pobierz aplikację mobilną
 

MF zmienił zdanie w sprawie opodatkowania VAT kar za utratę biletu parkingowego

Kara za utratę biletu parkingowego jest wynagrodzeniem za usługę i tym samym podlega opodatkowaniu VAT. Takie stanowisko zajął Szef KAS zmieniając dotychczas wydane w tej sprawie interpretacje indywidualne. Poniżej fragment stanowiska Szefa KAS.

MF

Odnosząc się do kwestii objętych zakresem zadanego pytania należy stwierdzić, że kara umowna w postaci opłaty dodatkowej za brak biletu parkomatowego stanowi w istocie wynagrodzenie za świadczenie usług lub dostawę towarów. Otrzymana przez Państwa kara umowna jest ściśle związana ze skorzystaniem z miejsca parkingowego i wiąże się z niewywiązaniem się klienta z obowiązków przewidzianych w regulaminie podczas korzystania z miejsca parkingowego. 

Od redakcji.

W uzasadnieniu do zmiany interpretacji Szef KAS powołał się na wyrok TSUE z 20 stycznia 2022 r. w sprawie C-90/20 Apcoa Parking Danmark, w której Trybunał orzekł, że art. 2 ust. 1 lit. c) dyrektywy VAT należy interpretować w ten sposób, że opłaty kontrolne pobierane przez spółkę prawa prywatnego prowadzącą prywatne parkingi w razie nieprzestrzegania przez kierowców ogólnych warunków użytkowania tych parkingów należy uznać za wynagrodzenie za odpłatne usługi w rozumieniu tego przepisu, które jako takie podlegają podatkowi od wartości dodanej (podatek VAT). Zatem Szef KAS posługując się argumentacją wyroku TSUE przyjął, że okoliczność, iż opłata kontrolna za nieprawidłowe parkowanie jest uznawana w prawie krajowym za karę, nie ma decydującego znaczenia dla kwalifikacji kwoty określonej z góry w umowie o świadczenie usług. Przy ocenie skutków podatkowych konkretnej opłaty dodatkowej należy w szczególności zwracać uwagę na fakt, czy usługa została rzeczywiście wykonana czy też nie. Fakt ten ma bowiem istotne znaczenie dla skutków podatkowych pobieranych opłat dodatkowych mających charakter sankcyjny. W przedstawionym stanie faktycznym, nałożenie kary umownej (w postaci opłaty dodatkowej) możliwe jest jedynie w przypadku nieregulaminowego skorzystania z parkingu (najmu miejsca parkingowego) i odwrotnie – nieregulaminowe skorzystanie z parkingu skutkuje nałożeniem kary umownej. Tym samym będzie spełniona przesłanka istnienia związku pomiędzy zapłatą przez korzystającego z parkingu określonej kwoty pieniężnej a otrzymaniem świadczenia wzajemnego, co jest warunkiem koniecznym do uznania, że zapłata tej kwoty będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. 

Zatem, przedmiotowa kara umowna w postaci opłaty dodatkowej za brak biletu parkomatowego za wjazd na parking będzie stanowiła wynagrodzenie za świadczenie usług, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o VAT i w konsekwencji będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zgodnie z art. 5 ust. 1 tej ustawy.

Zmiana stanowiska fiskusa w kwestii opodatkowania kar pobieranych za naruszenia regulaminu parkingu oznacza konieczność zmiany dotychczasowej praktyki podatników świadczących usługi parkingowe. Jeżeli nie będą pobierali VAT od kar za utratę biletu parkingowego, narażą się na spór z fiskusem. Biorąc pod uwagę stanowisko TSUE, nie będzie to spór, który ma szansę na wygraną. 

Oprac. Ewa Sławińska

Praktyczny leksykon VAT 2023. Wszystko o zmianach w rozliczeniach VAT

„Praktyczny leksykon VAT 2023. Wszystko o zmianach w rozliczeniach VAT” kompleksowo omawia kwestie dotyczące rozliczeń VAT. Praktycznie i na przykładach wyjaśniono w nim, jak prawidłowo odliczać VAT, wystawiać faktury, ustalać datę powstania obowiązku podatkowego, rozliczyć VAT od samochodu, określać wysokość podstawy opodatkowania czy stosować split payment. Przystępne wskazówki pomogą też rozliczać transakcje zagraniczne. Leksykon uwzględnia zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2023 r. oraz nowe regulacje, które wprowadza ustawa SLIM VAT 3 od 1 lipca

Kup już za: 119.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK