do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
 
data dodania: 17.03.2023
codzienne aktualności na Twojej komórce - pobierz aplikację mobilną
 

PIT 2022 - dochód pełnoletniego uczącego się dziecka, na które przysługuje ulga na dziecko, jest limitowany

Rodzic wychowujący pełnoletnie, uczące się dziecko ma prawo do ulgi na dziecko, jeżeli dochód tego dziecka nie przekroczył w roku podatkowym 12-krotności kwoty renty socjalnej obowiązującej w grudniu tego roku.

MF 

Przenosząc powyższe na grunt niniejszej sprawy stwierdzić należy, że przychód osiągnięty (…) przez Pana pełnoletnią córkę w kwocie (…) w kwocie 3830 zł oraz przez Pana syna (…) w kwocie 2080 zł nie pozbawia Pana prawa do ulgi prorodzinnej, gdyż jak wskazano w opisie stanu faktycznego uzyskane przez dzieci stypendia z Fundacji korzystały ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 21 ust.1 pkt 40b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a nadwyżka dochodu ponad kwotę zwolnioną uzyskana przez pełnoletnią córkę nie przekraczała kwoty stanowiącej iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz stawki podatku, określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1 ww. ustawy. W konsekwencji, w przedstawionym stanie faktycznym przysługuje Panu prawo do skorzystania z ulgi prorodzinnej (…), pod warunkiem spełnienia wszystkich pozostałych ustawowych przesłanek wymaganych do jej zastosowania.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 5 września 2022 r., sygn. 0113-KDIPT2-2.4011.462.2022.3.DA

Więcej o rozliczeniu rocznym PIT 2022 >>

Rodzice wychowujący dorosłe, uczące się dziecko mają prawo do ulgi na dziecko pod warunkiem, że jego dochody/przychody w roku podatkowym:

1) podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art.  27 lub art.  30b updof (z wyjątkiem renty rodzinnej) lub

2) zwolnione od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 i 152 updof (są to przychody objęte ulgą dla młodych i ulgą na powrót)

– w łącznej wysokości nie przekroczą 12-krotności kwoty renty socjalnej określonej w ustawie z 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz.U. z 2022 r. poz. 240 ze zm.), obowiązującej w grudniu roku podatkowego. 

Więcej o rozliczeniu rocznym PIT 2022 >>

Ważne

W grudniu 2022 r. renta socjalna wynosiła 1338,44 zł, zatem limit obowiązujący w rozliczeniu za 2022 r. wynosi 16 061,28 zł. Jeżeli dochody/ przychody pełnoletniego, uczącego się dziecka przekroczą wymieniony limit, rodzic traci prawo do ulgi.

Artykuł pochodzi z dodatku do MK Nr 3 "Ulgi podatkowe – rozliczenie roczne 2022 r."

Kodeks pracy 2023. Praktyczny komentarz z przykładami + plakat Praca zdalna w prezencie

„Kodeks pracy 2023. Praktyczny komentarz z przykładami” to pierwsza na rynku wydawniczym publikacja tego typu, która omawia rewolucyjne zmiany w prawie pracy w zakresie pracy zdalnej i kontroli trzeźwości pracowników wchodzące w życie w 2023 r. Główną zaletą książki jest wzbogacenie komentarza o przykłady, tabelaryczne zestawienia i wzory dokumentów, dzięki czemu skorzysta z niego każdy praktyk, który zajmuje się prawem pracy. W prezencie z książką praktyczny plakat Praca zdalna.

Kup już za: 159.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK