do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
 
data dodania: 16.03.2023
codzienne aktualności na Twojej komórce - pobierz aplikację mobilną
 

Wygaśnięcie decyzji o przyznaniu ulg w zapłacie podatku - zmiany

Decyzje przyznające ulgi w zapłacie podatku (i każdej innej należności budżetowej) wygasają z mocy prawa – jeżeli beneficjent tej decyzji nie zapłaci podatku w odroczonym terminie, albo nie zapłaci w terminie trzech rat wynikających z decyzji o rozłożeniu należności na raty.

Takie zasady obowiązują obecnie tylko w przypadku należności podatkowych. Nie dotyczą one niepodatkowych należności budżetowych (np. grzywien, mandatów). Nowelizacja Ordynacji podatkowej ma to zmienić. Ponadto po zmianach decyzja będzie wygasała w przypadku niezapłacenia w terminie trzech rat – obecnie muszą to być „kolejne raty”.

Wygaśnięcie z mocy prawa decyzji odraczającej termin płatności podatku lub zaległości podatkowej oraz rozkładającej na raty jest obecnie regulowane w art. 259 ustawy – Ordynacja podatkowa. Nowelizacja przenosi treść tego przepisu do działu III Ordynacji podatkowej - jako art. 67da.

Dzięki temu zabiegowi przepis ten będzie miał zastosowanie do wszystkich należności budżetowych, także tych „niepodatkowych”.

Organy mogą udzielać ulg nie tylko w zapłacie podatku, ale też w zapłacie niepodatkowych należności budżetowych. Zgodnie bowiem z art. 67 § 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych do spraw dotyczących należności, o których mowa w art. 60, czyli niepodatkowych należności budżetowych, nieuregulowanych tą ustawą stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego i odpowiednio przepisy działu III ustawy − Ordynacja podatkowa. Ustawa o finansach publicznych nie zawiera przepisów dotyczących wygaśnięcia układu ratalnego, co powoduje, że obecnie w takiej sytuacji zastosowanie mają przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

W praktyce oznacza to, że w przypadku rozłożenia na raty niepodatkowej należności budżetowej (np. mandatów) układ ratalny wygasa dopiero po bezskutecznym upływie terminu zapłaty ostatniej raty. Natomiast w przypadku należności budżetowych, o których mowa w art. 2 ustawy – Ordynacja podatkowa, oraz innych należności, do których ma zastosowanie dział IV tej ustawy, decyzja o rozłożeniu na raty wygasa z mocy prawa w przypadku niedotrzymania terminu płatności trzech kolejnych rat.

Po zmianach – do „niepodatkowych” należności budżetowych będą stosowane te same reguły co do należności podatkowych – opisane w art. 67da Ordynacji podatkowej. Mianowicie:

  • decyzja o odroczeniu terminu płatności wygaśnie w całości, jeżeli zobowiązany nie zapłaci odroczonego podatku w terminie wynikającym z decyzji
  • decyzja o rozłożenia należności na raty wygaśnie, jeżeli podatnik nie zapłaci w terminie wymaganej raty – w części obejmującej tę ratę (a w całości gdy będą to trzy raty).

Druga zmiana dotyczy decyzji o rozłożeniu na raty należności budżetowej. Mianowicie obecnie decyzja taka wygasa w całości w przypadku niedotrzymania terminu płatności trzech kolejnych rat. Po zmianach, wygaśnięcie decyzji będzie następowało z mocy prawa w przypadku niedotrzymania terminu płatności trzech rat. Nie będą musiały to być „kolejne” raty.

Twórcy projektu zmian twierdzą, że zmiana ma być korzystna także dla zobowiązanych. Ma zmniejszyć obciążenia kosztami upomnienia dotyczącymi tej samej należności oraz kosztami egzekucyjnymi. 

Zmiana w tym zakresie ma wejść w życie po upływie 12 miesięcy od publikacji nowelizacji  w Dz.U.

Źródło:

Ustawa o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw (druk senacki 923) – opubl. na www.senat.gov.pl  

Oprac. Ewa Sławińska

Ulga na złe długi w VAT i podatkach dochodowych

„Ulga na złe długi” to książka, która szczegółowo i przystępnie wyjaśnia, jak zastosować przepisy dotyczące ulgi na złe długi – zarówno w odniesieniu do podatków dochodowych (CIT, PIT, ryczałt ewidencjonowany), jak i VAT. Zawiera wiele przykładów, interpretacji i wyroków sądów, które ilustrują, jak w praktyce powinno stosować się te rozwiązania podatkowe.

Kup już za: 59.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK