do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
 
data dodania: 14.12.2022
codzienne aktualności na Twojej komórce - pobierz aplikację mobilną
 

Zmiany 2023 - Zmiany w umowach na okres próbny

Nowelizacja przepisów Kodeksu pracy, która ma na celu wdrożenie m.in. postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1152 z 20 czerwca 2019 r. w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej, przewiduje też zmiany w umowach na okres próbny.

Umowy te nadal, co do zasady, będą zawierane na 3 miesiące. Projekt przewiduje jednak wyjątek od 3-miesięcznego okresu umowy na okres próbny, polegający na tym, że strony będą mogły uzgodnić w umowie o pracę, iż umowa na okres próbny przedłuża się o czas urlopu, a także o czas innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli wystąpią takie nieobecności. Ponadto zgodnie z propozycją umowę o pracę na okres próbny będzie zawierało się na okres nieprzekraczający:

1) 1 miesiąca - w przypadku zamiaru zawarcia umowy o pracę na czas określony krótszy niż 6 miesięcy,

2) 2 miesięcy - w przypadku zamiaru zawarcia umowy o pracę na czas określony wynoszący co najmniej 6 miesięcy i krótszy niż 12 miesięcy.

Dodatkowo strony będą mogły wydłużyć w umowie wskazane powyżej okresy, nie więcej jednak niż o 1 miesiąc, jeżeli będzie to uzasadnione rodzajem pracy (projektowany art. 25 § 23 Kodeksu pracy).

Dotychczas takich regulacji dotyczących zawierania umów na okres próbny nie było. Omawiana nowelizacja przewiduje również, że ponowne zawarcie umowy o pracę na okres próbny z tym samym pracownikiem będzie możliwe tylko wtedy, gdy pracownik będzie miał być zatrudniony w celu wykonywania innego rodzaju pracy.

Przygotowanie do zmian

Wdrożenie nowych przepisów dotyczących umów na okres próbny wymaga od pracodawców następujących działań:

Krok 1. Przeanalizuj nowe przepisy dotyczące zawierania umów na okres próbny.

Nowe przepisy w zakresie umów o pracę na okres próbny nie przewidują przepisów przejściowych. Pracodawca powinien więc je stosować w przypadku zatrudniania nowych pracowników po wejściu w życie omawianej nowelizacji.

Krok 2. Rozważ, na jak długi okres próbny chcesz zatrudnić pracownika.

W przypadku zamiaru zatrudnienia pracownika na okres próbny po wejściu w życie omawianej nowelizacji należy przede wszystkim rozważyć, czy okres próbny będzie przedłużany o czas urlopu, a także o czas innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli wystąpią takie nieobecności. Jeżeli bowiem ma dojść do przedłużenia umowy w takich przypadkach, należy to ustalić w treści umowy o pracę.

Ponadto jeżeli po umowie na okres próbny pracodawca ma zamiar zawrzeć z pracownikiem umowę na czas określony poniżej 6 miesięcy, to trzeba pamiętać, że umowa na okres próbny nie może przekraczać 1 miesiąca. Natomiast gdy pracodawca zamierza po umowie na okres próbny podpisać z pracownikiem umowę na czas określony na co najmniej 6 miesięcy i na okres krótszy niż 12 miesięcy, to umowę na okres próbny można zawrzeć jedynie na 2 miesiące. W pozostałych przypadkach można zawrzeć umowę na okres próbny na 3 miesiące.

PODSTAWA PRAWNA:

● art. 1 pkt 3 projektu z 25 lipca 2022 r. ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw

Więcej na temat zmian w 2023 r. czytaj w: "Jak przygotować się do zmian 2023 w prawie pracy i ZUS" >>

KOMPLET: Rachunkowość Budżetowa i Poradnik Rachunkowości Budżetowej

Specjalistyczne czasopisma, w których dostarczamy gotowe rozwiązania oraz wskazówki z zakresu rachunkowości budżetowej, sprawozdawczości, prawa pracy i wynagrodzeń. Czasopisma przeznaczone są dla kierowników jednostek, skarbników, głównych księgowych i księgowych oraz kadrowych w sektorze publicznym.

Kup już za: 499.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK