do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
 
data dodania: 02.09.2022
codzienne aktualności na Twojej komórce - pobierz aplikację mobilną
 

Wzrosną limity w podatku od spadków i darowizn

Podwyższone zostaną kwoty limitów zwolnienia z podatku od spadków i darowizn, kwoty wolne od tego podatku oraz skale podatkowe. Podwyżki są efektem wzrostu cen towarów nieżywnościowych. Projekt rozporządzenia w tej sprawie został opublikowany 30 sierpnia 2022 r.

Zwolnienie darowizn z podatku

Projekt podwyższa limit wartości darowizn zwolnionych z podatku od spadków i darowizn na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 5 upsd. Zgodnie z tym przepisem zwalnia się od podatku od spadków i darowizn nabycie w drodze darowizny pieniędzy lub innych rzeczy przez osobę zaliczoną do I grupy podatkowej w wysokości nieprzekraczającej:

  • 9637 zł od jednego darczyńcy (według projektu ta kwota ma wzrosnąć do 10 434 zł)
  • od wielu darczyńców łącznie nie więcej niż 19 274 zł (według projektu ta kwota ma wzrosnąć do 20 868 zł)

- w okresie 5 lat od daty pierwszej darowizny, jeżeli pieniądze te lub rzeczy obdarowany przeznaczy w okresie 12 miesięcy od dnia ich otrzymania na wkład budowlany lub mieszkaniowy do spółdzielni, budowę domu jednorodzinnego, nabycie lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość albo spłatę zabezpieczonego hipoteką kredytu mieszkaniowego wraz z odsetkami ().

Kwoty wolne od podatku

Projekt podwyższa kwoty wolne od podatku od spadków i darowizn, o których mowa w art. 9 upsd. Zgodnie z tym przepisem opodatkowaniu podlega nabycie przez nabywcę, od jednej osoby, własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej:

1) 9637 zł - jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej (według projektu ta kwota ma wzrosnąć do 10 434 zł);

2) 7276 zł - jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do II grupy podatkowej (według projektu ta kwota ma wzrosnąć do 7878 zł);

3) 4902 zł - jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej (według projektu ta kwota ma wzrosnąć do 5308 zł).

Skale podatkowe PSD

Projektowane rozporządzenie podwyższy także granice kwot skal podatkowych obowiązujących w ustawie o podatku od spadków i darowizn zawartych w art. 15 ust. 1 upsd. Poniżej przedstawiamy porównanie skal obecnie obowiązujących i projektowanych.

Skale podatkowe - bieżący stan prawny

Kwoty nadwyżki ponad kwotę wolną

Podatek wynosi

ponad

do

1) od nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej

10 278

3%

10 278

20 556

308 zł 30 gr i 5% nadwyżki ponad 10 278 zł

20 556

822 zł 20 gr i 7% nadwyżki ponad 20 556 zł

2) od nabywców zaliczonych do II grupy podatkowej

10 278

7%

10 278

20 556

719 zł 50 gr i 9% od nadwyżki ponad 10 278 zł

20 556

1644 zł 50 gr i 12% od nadwyżki ponad 20 556 zł

3) od nabywców zaliczonych do III grupy podatkowej

10 278

12%

10 278

20 556

1233 zł 40 gr i 16% od nadwyżki ponad 10 278 zł

20 556

2877 zł 90 gr i 20% od nadwyżki ponad 20 556 zł

Skale podatkowe - według projektu

Kwoty nadwyżki ponad kwotę wolną

Podatek wynosi

ponad

do

1) od nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej

11 128

3%

11 128

22 256

333 zł 90 gr i 5% nadwyżki ponad 11 128 zł

22 256

890 zł 30 gr i 7% nadwyżki ponad 22 256 zł

2) od nabywców zaliczonych do II grupy podatkowej

11 128

7%

11 128

22 256

779 zł i 9% od nadwyżki ponad 11 128 zł

22 256

1780 zł 60 gr i 12% od nadwyżki ponad 22 256 zł

3) od nabywców zaliczonych do III grupy podatkowej

11 128

12%

11 128

22 256

1335 zł 40 gr i 16% od nadwyżki ponad 11 128 zł

22 256

3115 zł 90 gr i 20% od nadwyżki ponad 22 256 zł

Uzasadnienie projektu

W myśl art. 17 ust. 1 upsd:

  • kwoty wartości rzeczy i praw majątkowych zwolnione od podatku, określone w art. 4 ust. 1 pkt 5, oraz
  • niepodlegające opodatkowaniu, określone w art. 9 ust. 1,
  • przedziały nadwyżki kwot wartości rzeczy i praw majątkowych podlegających opodatkowaniu, określone w art. 15 ust. 1 (skale podatkowe)

- podwyższa się w przypadku wzrostu cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku o ponad 6%, w stopniu odpowiadającym wzrostowi tych cen.

Na podstawie ogłaszanych w okresie od pierwszego kwartału 2003 r. do drugiego kwartału 2022 r. komunikatów Prezesa GUS w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku Minister Finansów ustalił, że skumulowany indeks wskaźników wynosi 108,27 - tym samym nastąpił wzrost cen o 8,27%.

Na tej podstawie dokonano czynności technicznej polegającej na przeliczeniu w stopniu odpowiadającym wzrostowi cen.

Przepisy rozporządzenia mają wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Podwyższone kwoty zwolnione z podatku i niepodlegające opodatkowaniu oraz ustalone rozporządzeniem skale podatkowe będą miały zastosowanie do przypadków, w których obowiązek podatkowy powstał od dnia następującego po opublikowania rozporządzenia w Dzienniku Ustaw.

Źródło:

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie ustalenia kwot wartości rzeczy i praw majątkowych zwolnionych od podatku od spadków i darowizn i niepodlegających opodatkowaniu tym podatkiem oraz skal podatkowych, według których oblicza się ten podatek - opublikowany 29 sierpnia 2022 r. na www.legislacja.gov.pl

Oprac. Ewa Sławińska

Kodeksy Kadrowego - KOMPLET 6 publikacji

Komplet obejmuje najważniejsze przepisy kadrowe z komentarzem praktyków. Składają się na niego: Kodeks pracy, ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych i ustawa zasiłkowa oraz trzy książki zawierające rozporządzenia wykonawcze do tych aktów prawnych. Publikacje uwzględniają rewolucyjne zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2022 r., wprowadzone m.in. przez przepisy Polskiego Ładu.

Kup już za: 198.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK