do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
 
data dodania: 14.01.2022
codzienne aktualności na Twojej komórce - pobierz aplikację mobilną
 

Nowe zasady rozliczania zaliczek na PIT sprzeczne z ustawą

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie przedłużenia terminu poboru zaliczek od wynagrodzeń pracowników jest niezgodne z prawem, wprowadza nowe zasady ich poboru, sprzeczne z ustawą o PIT - uważa Konfederacja Lewiatan.

Prowadzi do jeszcze większego chaosu i niepewności związanej z prawidłowym obliczeniem, pobraniem i przekazaniem zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, a także obciąża firmy dodatkowymi kosztami. Konfederacja Lewiatan protestuje przeciwko przyjmowaniu aktów prawnych z pominięciem konsultacji społecznych.

Celem opublikowanego rozporządzenia jest zmiana zasad obliczania i poboru zaliczek na podatek od wynagrodzeń pracowników. Nowe zasady zostały wprowadzone w ramach Polskiego Ładu.

– Stanowczo protestujemy przeciwko wprowadzaniu tak ważnych dla firm przepisów bez konsultacji społecznych. Sytuacją bez precedensu jest zmiana prawa z vacatio legis trwającym ok. 4,5 godziny, w trakcie którego pracodawcy mają wdrożyć nowe zasady, tylko po to, aby wynagrodzenia wypłacane pracownikom według nowych zasad nie były niższe, niż te wypłacane w zeszłym roku. Spowoduje to kolejne poważne koszty dla przedsiębiorców, którzy zapłacili już przecież za wdrożenie w grudniu zmian wynikających z Polskiego Ładu – mówi Przemysław Pruszyński, doradca podatkowy, dyrektor departamentu podatkowego Konfederacji Lewiatan.

Rozporządzenie zostało wydane bez delegacji ustawowej. Narusza art. 92 ust. 1 oraz art. 217 Konstytucji RP, ponieważ materia nim regulowana wykracza poza upoważnienie zawarte w art. 50 Ordynacji podatkowej, uprawniające Ministra Finansów do przedłużenia niektórych terminów zawartych w przepisach podatkowych. Przepisy rozporządzenia nie przedłużają tylko terminu na pobranie i odprowadzenie zaliczki od wynagrodzeń, natomiast wprowadzają nowy, funkcjonujący równolegle z określonym w ustawie, system obliczania miesięcznej zaliczki od dochodów z pracy, emerytury oraz z umów zlecenia.

Rozporządzenie pogłębia chaos prawny i informacyjny związany z wejściem w życie Polskiego Ładu. To sytuacja dalece niepożądana, istotnie obciążająca pracodawców i przedsiębiorców. Naraża płatników na ryzyko poniesienia sankcji karno-skarbowych za nieodprowadzone zaliczki, co jest następstwem niewłaściwie przygotowanych przepisów prawa podatkowego oraz konieczności poboru zaliczki w sposób niezgodny z przepisami ustawy podatkowej. Poza tym obciąża przedsiębiorców kosztami kolejnych zmian w programach płacowych i przerzuca na nich obowiązek wytłumaczenia pracownikom skąd ich pensje się różnią, w sytuacji kiedy każdy dzień przynosi nowe interpretacje przepisów – dodaje Przemysław Pruszyński.

Źródło: Konfederacja Lewiatan

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych z aktywnymi drukami online

Publikacja jest kompleksowym poradnikiem dla biur rachunkowych. Zawiera wzory dokumentów niezbędne do prawidłowego wypełniania obowiązków nałożonych przez ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML). Omawia zmiany wprowadzone przez ustawę nowelizującą z 30 marca 2021 r., które znacznie rozszerzają zakres stosowania przepisów ustawy z 2018 r.

Kup już za: 99.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK