do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
 
data dodania: 13.08.2018
codzienne aktualności na Twojej komórce - pobierz aplikację mobilną
 

Przychód z nieodpłatnego uzyskania akcji pracowniczych

Pracownik zapłaci podatek od akcji pracowniczych nabytych w programie motywacyjnym dopiero w momencie ich zbycia. Nie ma znaczenia, czy akcje te są akcjami własnymi pracodawcy, czy też zostały przez niego nabyte. Takie stanowisko zajął NSA w wyroku z 11 maja 2018 r., sygn. akt II FSK 1301/16. W 2018 r. sytuacja ta może się zmienić diametralnie, ponieważ przepisy, na które powołują się sądy w swojej argumentacji, zostały w tym roku zmienione na korzyść fiskusa.

Stan faktyczny

Spółka akcyjna obejmuje niektórych pracowników programem motywacyjnym, w ramach którego nabywa akcje spółek notowanych na giełdach i tak nabywane papiery wartościowe przekazuje nieodpłatnie lub zbywa za częściową odpłatnością na rzecz osób objętych programem. Uprawnienie do otrzymania akcji w ramach programu wynika ze specjalnie podjętej w tym zakresie uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy. Otrzymanie przez pracownika akcji w ramach programu stanowi element jego wynagrodzenia za pracę.

Pracownik spółki, będący członkiem jej zarządu, wniósł o potwierdzenie w drodze interpretacji indywidualnej, że samo otrzymanie tych akcji nie stanowi po jego stronie przychodu podlegającego opodatkowaniu. Przychód powstanie dopiero w momencie zbycia tych akcji.

Stanowisko organu interpretującego

Organ uznał, że stanowisko podatnika jest nieprawidłowe. Artykuł 24 ust. 11 updof, na który powołuje się podatnik, faktycznie przewiduje odroczenie powstania obowiązku podatkowego do momentu zbycia akcji, lecz dotyczy to - zdaniem organu - tylko akcji własnych spółki - pracodawcy, czyli akcji, które spółka sama emituje, a nie akcji, które nabywa. To zawężenie stosowania art. 24 ust. 11 updof wynika z ust. 12 tego artykułu. Tak więc po stronie pracownika powinien być rozpoznany - w momencie uzyskania przezeń akcji - przychód w rozumieniu art. 11 ust. 1 updof.

Stanowisko WSA

WSA uchylił powyższą interpretację. W ocenie sądu z art. 24 ust. 11 updof nie wynika, aby warunkiem nieopodatkowania dochodu z tytułu objęcia akcji było to, aby spółka była ich emitentem. Warunek taki nie wynika z literalnego brzmienia tego przepisu, a art. 24 ust. 12 updof warunek ten wręcz wyklucza. Zatem stanowisko podatnika jest prawidłowe.

Stanowisko NSA

NSA oddalił skargę kasacyjną organu. Zgodził się z sądem I instancji, że z wykładni art. 24 ust. 11 updof nie wynika, że przepis ten dotyczy tylko akcji własnych spółki. Przeczy temu przede wszystkim literalne brzmienie interpretowanego przepisu, który w zdaniu pierwszym nie ogranicza możliwości skorzystania z odroczenia opodatkowania dochodu jedynie do sytuacji objęcia/nabycia akcji własnych spółki podejmującej uchwałę w sprawie ich przekazania osobom uprawnionym.

Czytaj więcej w artykule: " Przychód z tytułu nieodpłatnego uzyskania akcji pracowniczych - wyrok NSA" >>

Odsłuchaj swoje aktualności >>

RODO 2019. Plusy i minusy zmian od 4 maja

Publikacja zawiera omówienie wszystkich zmian wprowadzonych przez ustawę z 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Przejrzysta formuła publikacji pozwala na szybkie zapoznanie się ze zmianami wprowadzonymi w poszczególnych u

Kup już za: 79.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK