do góry
Bezpłatny dostęp na 30 dni do INFORFK skorzystaj
Pobieranie danych...
 
data dodania: 20.07.2018
codzienne aktualności na Twojej komórce - pobierz aplikację mobilną
 

Problemy ze stosowaniem split paymentu

Z początkiem lipca 2018 r. weszły w życie przepisy określające mechanizm podzielonej płatności. Stosowanie mechanizmu podzielonej płatności (dalej: MPP) z pewnością - przynajmniej w początkowym okresie stosowania nowych przepisów - będzie stwarzać trudności.

Odmowa przyjmowania płatności z wykorzystaniem split paymentu

W ocenie autora największym problemem będzie niechęć części sprzedawców do korzystania przez nabywców z MPP. W związku z tym zapewne niektórzy z nich będą próbowali postanowieniami umów lub regulaminów zabraniać nabywcom korzystania z tego mechanizmu.

Mając to na uwadze, należy podkreślić, że uprawnienie do korzystania z MPP ma charakter normy bezwzględnie obowiązującej. Powoduje to, że ewentualne postanowienia umów lub regulaminów wyłączające uprawnienie do korzystania z MPP nie wywołają skutków prawnych jako postanowienia sprzeciwiające się ustawie o VAT. Z określonej w art. 3531 Kodeksu cywilnego zasady swobody umów wynika bowiem, że strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego.

Z tego samego powodu bezskuteczne będą także zapisy umowne przewidujące kary umowne za dokonywanie płatności z wykorzystaniem MPP. Skuteczne mogą być natomiast stosowane przez sprzedawców zachęty do niekorzystania z mechanizmu podzielonej płatności (np. oferowanie rabatów czy skont).

Brak pewności, czy nabywca może stosować split payment

Uprawnienie do korzystania z mechanizmu podzielonej płatności przysługuje wyłącznie nabywcom będącym podatnikami VAT. W konsekwencji podmioty niebędące podatnikami (w szczególności osoby prywatne) nie mogą dokonywać płatności z wykorzystaniem tego mechanizmu.

Należy jednak zauważyć, że często sprzedawcy nie mają pewności, czy zakupu dokonuje podmiot będący podatnikiem VAT. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy zakupów dokonują podatnicy zarejestrowani jako podatnicy VAT zwolnieni oraz podatnicy niezarejestrowani (również bowiem tacy podatnicy są uprawnieni do korzystania z mechanizmu podzielonej płatności).

Z tego względu sprzedawcy nie powinni zbyt pochopnie odmawiać nabywcom prawa do dokonywania płatności z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności. Może bowiem się okazać, że podmiot pozornie niebędący podatnikiem VAT jednak podatnikiem VAT jest, a w konsekwencji jest uprawniony do dokonania płatności z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności.

Czytaj więcej w artykule: Jakie problemy może powodować stosowanie mechanizmu podzielonej płatności (split payment) >>

Instrukcje VAT. 15 praktycznych procedur dla podatników

Publikacja zawiera 15 praktycznych instrukcji dla podatników VAT. Dotyczą one transakcji oraz czynności, z jakimi najczęściej spotykają się podatnicy VAT w prowadzonej działalności. W książce są m.in. instrukcje: jak złożyć wniosek o WIS, jak rozliczyć VAT i akcyzę od sprowadzanych samochodów. Objaśniono także, jak po zmianach od 1 października 2021 r. skorzystać z ulgi na złe długi oraz kto w 2022 r. będzie mógł rozliczać się kwartalnie w

Kup już za: 69.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od IFK Platforma Księgowych
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK