Aktualności

Aktualność
11.12.2023 05:00 Rachunkowość firm

Na najbliższym spotkaniu będziemy rozmawiać o zamknięciu roku 2023. Zapraszamy 12 grudnia br., o godzinie 9.00.

Aktualność
07.12.2023 12:16 Rachunkowość firm

Na najbliższym spotkaniu będziemy rozmawiać o zamknięciu roku 2023. Zapraszamy 12 grudnia br., o godzinie 9.00.

Aktualność
01.12.2023 05:00 Rachunkowość firm

Jestem księgową i prowadzę biuro rachunkowe. Od stycznia 2023 r. przejęłam księgowanie spółki z o.o. Poprzednia księgowa w bilansie zamknięcia zostawiła mi do zaksięgowania wynagrodzenia brutto pracowników dotyczące grudnia 2022 r. Spółka ta zatrudnia 45 osób, a wynagrodzenie mają wypłacane 10 dnia kolejnego miesiąca, czyli za grudzień wynagrodzenie zostało wypłacone w styczniu 2023 r. Czy wypłatę

Aktualność
30.11.2023 05:00 Rachunkowość firm

Uległa zmianie kwota graniczna sumy aktywów oraz przychodów netto wyrażona w złotych polskich zobowiązująca niektóre jednostki do poddania badaniu rocznego sprawozdania finansowego.

Aktualność
21.11.2023 05:00 Rachunkowość firm

IAASB opublikował zmiany do MSB 700 (Z) oraz MSB 260 (Z) związane ze zmianami Kodeksu etyki księgowych.

Aktualność
20.11.2023 05:00 Rachunkowość firm

Komitet Standardów Rachunkowości przedłożył do publicznej dyskusji projekt aktualizacji Krajowego Standardu Rachunkowości Nr 2 „Podatek dochodowy”.

Aktualność
20.11.2023 05:00 Rachunkowość firm

Minister Finansów ogłosił, że opłata za rozpatrzenie wniosku o wpis na listę firm audytorskich w roku 2024 wyniesie 6232,65 zł tj. więcej o niemal 668 zł. Więcej o 0,11% zapłacą również firmy audytorskie z tytułu nadzoru w związku z wykonywaniem usług atestacyjnych oraz usług pokrewnych.

Aktualność
17.11.2023 05:00 Rachunkowość firm

Wnioskodawcą jest spółka, która jest zarejestrowanym podatnikiem VAT i zobowiązana jest do prowadzenia pełnych ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości. W swojej działalności spółka nabywa towary i usługi od różnych dostawców, zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Zazwyczaj reguluje swoje zobowiązania wobec dostawców terminowo na podstawie faktur lub zaliczek. Spółka czasami współpracuje

Aktualność
03.11.2023 05:00 Rachunkowość firm

Weszła w życie uchwała w sprawie ustanowienia Krajowego Standardu Badania 600 (Zmienionego) – „Szczególne rozważania – Badania sprawozdań finansowych grupy (w tym praca audytorów części składowych grupy)”.

Aktualność
30.10.2023 05:00 Rachunkowość firm

Komisja Europejska opublikowała rozporządzenie, którego integralną częścią jest załącznik z jednolitym tekstem wszystkich międzynarodowych standardów rachunkowości. W związku z tym wiele osób zastanawia się, czym tak naprawdę są międzynarodowe standardy rachunkowości oraz kto i kiedy musi je stosować.

Aktualność
30.10.2023 05:00 Rachunkowość firm

29 września 2023 r. weszła w życie zmiana ustawy o biegłych rewidentach wprowadzona na podstawie art. 31 ustawy z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku, która została ogłoszona w Dzienniku Ustaw w dniu 29 sierpnia 2023 r. (Dz. U. poz. 1723).

Aktualność
24.10.2023 05:00 Rachunkowość firm

Komisja Europejska (KE) przedstawiła tzw. Pakiet Redukcji Obciążeń (Burden Reduction Package). Celem pakietu jest ograniczenie wymogów sprawozdawczych o 25%. Zalazły się w nim działania z obszaru sprawozdawczości finansowej i sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju.

Aktualność
19.10.2023 05:00 Rachunkowość firm

Ministerstwo Finansów opracowało szereg ankiet które mają być wykorzystane do opracowania koncepcji wspierającej dostęp do zawodu biegłego rewidenta. Koncepcja ta ma stanowić podstawę przyszłych zmian zarówno w zakresie przepisów prawnych, jak i działań operacyjnych, mających na celu zwiększenie zainteresowania zdobywaniem kwalifikacji niezbędnych do wykonywania tej profesji. Termin ich wypełnienia

Aktualność
18.10.2023 05:00 Rachunkowość firm

W przypadku prenumeraty często koszt zostaje poniesiony w roku wcześniejszym od tego, którego prenumerata dotyczy (np. w 2023 r. poniesiono koszty prenumeraty czasopism i gazet na 2024 r.). Jest to więc koszt przyszłego okresu sprawozdawczego, a zatem zgodnie z uregulowaniami prawa bilansowego koszty takie powinny być przypisane do okresu, którego dotyczą, niezależnie od terminu ich zapłaty. Zatem

Aktualność
10.10.2023 05:00 Rachunkowość firm

Gdy księgowość przechodziła z papierowych zeszytów do arkuszy kalkulacyjnych, wielu myślało, że to już koniec rewolucji. Obecnie podstawą pracy w księgowości jest komputer wyposażony w oprogramowanie finansowo-księgowe, które pozwala nie tylko na prowadzenie podstawowej księgowości, ale również generowanie wszystkich niezbędnych e-dokumentów wymaganych przez przepisy prawa (np. tworzenie, wysyłka i

Aktualność
06.10.2023 05:00 Rachunkowość firm

Komisja Europejska opublikowała rozporządzenie (UE) 2023/1803 z dnia 13 sierpnia 2023 r. przyjmujące międzynarodowe standardy rachunkowości. Nowe rozporządzenie stanowi uproszczenie konstrukcji przepisów UE dotyczących międzynarodowych standardów rachunkowości w celu zapewnienia jasności i przejrzystości. Rozporządzenie wejdzie w życie 16 października 2023 r.

Aktualność
04.10.2023 05:00 Rachunkowość firm

Limit przychodów za 2023 r. decydujący o powstaniu obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych od 1 stycznia 2024 r. wynosi 9 218 200 zł. Jest on niższy niż ten obowiązujący poprzednio o ponad 436 tys. zł.

Aktualność
29.09.2023 05:00 Rachunkowość firm

Sankcje za używanie terminu „firma audytorska”, penalizacja umów o badanie zawieranych przez jednostki zainteresowania publicznego na okres dłuższy niż 10 lat oraz umożliwienie zdalnego uczestnictwa w posiedzeniach Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów oraz Polskiej Izby Biegłych Rewidentów - to główne zmiany w ustawie o biegłych rewidentach, które wejdą w życie 29 września 2023 r.

Aktualność
25.09.2023 05:01 Podatki Rachunkowość firm

Prowadzę biuro rachunkowe i świadczę w nim usługi księgowe oraz kadrowo-płacowe. Moją formą opodatkowania jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Nie zatrudniam pracowników. Na fakturach sprzedaży oddzielam usługi księgowe od kadrowo - płacowych. Do rozliczenia podatku dochodowego przyjmuję stawkę 17% ryczałtu dla całości przychodu. Czy jest to rozliczenie prawidłowe? Czy powinnam opodatkować

Aktualność
21.09.2023 05:00 Rachunkowość firm

IAASB prowadzi konsultacje projektu nowego Międzynarodowego Standardu Atestacji Zrównoważonego Rozwoju 5000.

Aktualność
18.09.2023 05:00 Rachunkowość firm

Przez półtora miesiąca miałam zatrudnioną "samodzielną" księgową na umowę o pracę. Do tej pory pracowałam sama, lecz musiałam udać się na operację. Na okres nieobecności chciałam powierzyć poprowadzenie mojego biura komuś znajomemu, ale nikt z nich nie chciał się zgodzić ze względu na problemy kadrowe w swoich firmach, nawet za bardzo wysokie wynagrodzenie. Nie mając innego wyjścia, postanowiłam, że

Aktualność
15.09.2023 05:00 Rachunkowość firm

Dwie pracownice z mojego biura rachunkowego skończyły w 2023 r. studia magisterskie i bardzo zależało im, żeby przejść ze zlecenia na umowę o pracę. Ustaliłyśmy wspólnie warunki pracy i płacy i takie umowy zostały zawarte. Uwzględniając ich tempo pracy i umiejętności, zapłaciłam im nawet na zachętę więcej niż otrzymałyby na rynku. W międzyczasie skomplikowała się moja sytuacja osobista. W związku z

Aktualność
01.09.2023 05:00 Rachunkowość firm

Artykuł jest fragmentem książki: "Zarządzanie biurem rachunkowym", której autorką jest Elżbieta Krywko - doradca podatkowy, dyrektor zarządzający biurem rachunkowym, autorka wielu cenionych publikacji, założycielka grupy „Biuro rachunkowe od kuchni".

Aktualność
21.08.2023 05:00 Rachunkowość firm

Zdecydowana większość biur rachunkowych uzależnia wynagrodzenie swojej pracy od liczby zaksięgowanych dokumentów, ale nawet jeśli miało to sens kilka, kilkanaście lat temu, to w obecnych czasach zupełnie ten sens straciło.

Poprzednia Następna