Aktualności

Aktualność
11.07.2024 05:00 Obrót gospodarczy

Resort rozwoju chce zapewnić przedsiębiorcom łatwiejszy dostęp do informacji gospodarczych. Dzięki temu będą mogli m.in. szybciej ocenić wiarygodność płatniczą kontrahentów i konsumentów kupujących ich towary i usługi. Będzie to możliwe dzięki przyjętemu przez rząd projektowi nowelizacji ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych.

Aktualność
09.07.2024 05:00 Obrót gospodarczy

Pierwszy pakiet deregulacyjny, który ma wprowadzić daleko idące ułatwienia dla polskich przedsiębiorców, ma trafić pod obrady Sejmu na przełomie tego i przyszłego roku i wejść w życie z półrocznym vacatio legis, aby firmy miały czas przygotować się do zmian. – Taka od początku była nasza idea: żeby przedsiębiorcy nie byli zaskakiwani – podkreśla dr Mariusz Filipek, pełnomocnik ministra rozwoju ds.

Aktualność
09.07.2024 05:00 Obrót gospodarczy

Aplikacja mObywatel w wersji 2.0 istnieje już rok? Jeśli korzystasz z niej od lipca 2023 roku, musisz pamiętać o odnowieniu swojego profilu mObywatel i ważności certyfikatu mDowodu. Dowiedz się, czym jest profil mObywatel, do czego służy certyfikat mDowodu i jak przedłużyć jego ważność w aplikacji.

Aktualność
08.07.2024 05:00 Obrót gospodarczy

W związku z koniecznością wdrażania ESG firmy potrzebują dużego wsparcia zarówno edukacyjnego, merytorycznego, jak i finansowego. Dostosowanie się do wymogów prawnych w tym obszarze jest bowiem dla biznesu, szczególnie małego i średniego, dużym wyzwaniem. Warto jednak wykorzystać ten czas na niezbędne przygotowania i zyskanie przewag konkurencyjnych. Może temu służyć ścisła współpraca z dużymi kontrahentami

Aktualność
02.07.2024 05:00 Obrót gospodarczy

1 lipca weszły w życie nowe obowiązki dotyczące gospodarowania odpadami opakowaniowymi. Przedsiębiorcy w gastronomii będą musieli oferować klientom alternatywne dla plastikowych opakowania wielorazowego użytku na żywność i napoje. Obowiązkiem staje się także stosowanie zakrętek i wieczek przymocowanych do butelek i kartoników, by ten cenny surowiec trafiał również do przetworzenia. Nowe wymogi to kolejne

Aktualność
26.06.2024 05:00 Obrót gospodarczy

Czynniki ESG, związane ze zrównoważonym rozwojem, odgrywają coraz ważniejszą rolę w działalności firm, bez których zaangażowania niewiele da się zdziałać w kwestii łagodzenia skutków zmian klimatu i zanieczyszczenia środowiska. W Polsce słyszało o nich już 3/4 dużych i 2/3 średnich firm, ale w praktyce długofalową strategię działań w tym obszarze ma o wiele mniej podmiotów. Rodzime przedsiębiorstwa

Aktualność
25.06.2024 05:00 Obrót gospodarczy

Administrator zobowiązany jest, na żądanie Prezesa UODO, dostarczyć wszelkich informacji niezbędnych do realizacji jego zadań – uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (dalej: „WSA w Warszawie”).

Aktualność
25.06.2024 05:00 Obrót gospodarczy

W pierwszym roku obowiązywania ustawy o fundacjach rodzinnych Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim, który jako jedyny w Polsce wydaje zezwolenia na funkcjonowanie tego typu podmiotów, zdecydował o wpisie do specjalnego rejestru 1012 fundacji. W tym czasie wpłynęło 1651 wniosków. Ponadto w okresie od 22 maja 2023 roku do 21 maja 2024 roku rozpoznano 1045 z nich. W żadnej z tych spraw wniosek nie został

Aktualność
24.06.2024 05:00 Obrót gospodarczy

Od 28 czerwca 2025 r. będą obowiązywać przepisy określające obowiązki podmiotów gospodarczych w zakresie zapewniania spełniania wymagań dostępności produktów i usług. Nowe przepisy wprowadzają rozwiązania mające zapewnić większą dostępność niektórych produktów i usług w oparciu o wspólne dla wszystkich państw członkowskich UE wymagania dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz osób z ograniczeniami

Aktualność
21.06.2024 05:00 Obrót gospodarczy

Ubiegły rok był z punktu widzenia polskiej gospodarki zły. Praktycznie otarliśmy się o recesję. Wszystko wskazuje, że w bieżącym roku wrócimy na ścieżkę powolnego, ale jednak odczuwalnego wzrostu. Aby go nie spowolnić, rządzący powinni jednak uważnie wsłuchiwać się w głos przedsiębiorców - uważa Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Aktualność
20.06.2024 05:00 Podatki Obrót gospodarczy

Mimo upływu ponad trzech lat od momentu objęcia części spółek jawnych podatkiem CIT, nadal istnieją wątpliwości co do ich statusu jako podatnika CIT. Konieczne jest więc pilne doprecyzowanie przepisów oraz wydanie interpretacji w tym zakresie – uważa Konfederacja Lewiatan.

Aktualność
19.06.2024 05:00 Obrót gospodarczy

Resort klimatu i środowiska zapowiedział całkowite wyłączenie opakowań po mleku i produktach mlecznych z systemu kaucyjnego.

Aktualność
12.06.2024 05:00 Obrót gospodarczy

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Adam Abramowicz przedstawił obszerne uwagi do zgłoszonego przez Ministerstwo Cyfryzacji projektu zmian ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Celem projektu jest podniesienie odporności na cyberzagrożenia oraz wdrożenie dyrektywy NIS 2.

Aktualność
11.06.2024 05:00 Obrót gospodarczy

Do 28 czerwca 2024 r. resort rozwoju czeka na wnioski o dofinansowanie udziału w pracach światowych organizacji przedsiębiorców.

Aktualność
07.06.2024 05:00 Obrót gospodarczy

Mali i średni przedsiębiorcy obawiają się, że planowany system zwrotu kaucji za opakowania oraz ich zbierania może wyprzeć z rynku małe lokalne sklepy. Według Pracodawców RP ponad 55 tys. sklepów w Polsce ze względu na metraż znajdzie się poza systemem kaucyjnym - nie pozostaje on bowiem bez wpływu na obroty sklepu. A pełny udział w systemie kaucyjnym może oznaczać dla sektora MŚP obciążenie kosztami

Aktualność
06.06.2024 05:00 Obrót gospodarczy

Większość zmian zawartych w nowelizacji ustawy kaucyjnej należy ocenić pozytywnie. Konfederacja Lewiatan proponuje jednak doprecyzowanie niektórych regulacji dotyczących m.in. przekazywania kaucji, jej pobierania w całym łańcuchu sprzedaży, czy całkowite wyłączenie z systemu opakowań po produktach mlecznych.

Aktualność
04.06.2024 09:50 Podatki Obrót gospodarczy

Przedsiębiorcy zgłaszają wątpliwości wobec funkcjonowania Krajowego Systemu e-Faktur, służącego do wystawiania i gromadzenia faktur ustrukturyzowanych. Wskazują, że mają się w nim znaleźć m.in. informacje stanowiące ściśle strzeżoną tajemnicę handlową każdego przedsiębiorstwa. Ich uwagi dotyczą też możliwego naruszania prawa do prywatności i ochrony danych osobowych.

Aktualność
04.06.2024 05:00 Obrót gospodarczy

Od 1 czerwca 2024 instytucje finansowe w Polsce mają obowiązek sprawdzić numer PESEL klienta przed udzieleniem pożyczki lub podpisaniem umowy kredytowej. To oznacza, że jeśli ktoś zastrzeże swój PESEL, przestępcy nie będę mogli go wykorzystać do zaciągnięcia kredytu czy pożyczki na cudze dane. Instytucja finansowa, która go udzieli tego typu kredytu, nie będzie mogła dochodzić z tego tytułu roszczeń

Aktualność

Obywatel Włoch będzie wykonywał zdalnie z Włoch umowę zlecenia dla polskiego przedsiębiorstwa. Polskie przedsiębiorstwo nie posiada oddziału we Włoszech. W jakim kraju powinny być naliczane składki ZUS od tej umowy?

Aktualność
29.05.2024 05:00 Obrót gospodarczy

Minął rok od wejścia w życie ustawy o fundacjach rodzinnych, która weszła w życie 24 maja. Jej przygotowanie zajęło rządowi parę lat, było też przedmiotem długotrwałych uzgodnień między Ministerstwem Rozwoju i Technologii a Ministerstwem Finansów. Rzecznik MŚP od początku wspierał to sprawdzone w wielu krajach rozwiązanie. Odznaczył też min. Waldemara Budę nagrodą za najbardziej proprzedsiębiorczą

Aktualność
28.05.2024 05:00 Obrót gospodarczy

Coraz więcej osób pada ofiarą oszustów, którzy używają naszych danych osobowych, by np. wziąć kredyt. Aby temu zapobiec, 17 listopada ub.r. Ministerstwo Cyfryzacji wprowadziło usługę „Zastrzeż PESEL”, dzięki której obywatele mogą zabezpieczyć swoje dane osobowe. Od tego czasu już ponad 2,7 mln osób zastrzegło swój PESEL. Natomiast od 1 czerwca 2024 r. wszystkie instytucje finansowe będą musiały sprawdzić

Aktualność
27.05.2024 05:00 Obrót gospodarczy

Z uwagi na dużą ilość obowiązków związanych z prowadzeniem jednoosobowej działalności gospodarczej resort cyfryzacji dla osób, które prowadzą własny biznes, kieruje nową usługę. Firma to rozwiązanie w mObywatelu 2.0, które pomaga przedsiębiorcom oszczędzać czas i unikać „wycieczek” do urzędów.

Aktualność
23.05.2024 05:00 Obrót gospodarczy

Certyfikacja w zakresie cyberbezpieczeństwa będzie procesem całkowicie dobrowolnym. Projektowana ustawa tworzy ramy, w jakich będzie wykonywana certyfikacja, równocześnie nie nakładając żadnych obowiązków na podmioty działające na rynku. Każdy chętny będzie więc mógł zarówno rozpocząć działalność w tym zakresie, jak i uzyskać certyfikację swojego produktu ICT, usługi ICT lub procesu ICT, równocześnie

Aktualność
17.05.2024 11:36 Obrót gospodarczy

Z dniem ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, tj. 29 kwietnia 2024 r., weszła w życie nowelizacja Kodeksu cywilnego, ustawy o kredycie konsumenckim oraz ustawy o konsumenckiej pożyczce lombardowej. Zmiany powodują wyłączenie rolników spod reżimu przepisów przeznaczonych dla konsumentów.

Poprzednia Następna