Aktualności

Aktualność
19.04.2024 05:00 Obrót gospodarczy

W związku z pytaniami dotyczącymi zmian w prawie spadkowym, nad którymi pracuje Ministerstwo Sprawiedliwości, resort informuje, że zmiany dotyczą m.in. przesłanek sporządzenia testamentu ustnego, uregulowania testamentu wojskowego w Kodeksie cywilnym oraz rozszerzenia katalogu podmiotów, które nie mogą być świadkami testamentu.

Aktualność
17.04.2024 05:00 Obrót gospodarczy

System kaucyjny w Polsce, zgodnie z ustawą, powinien zacząć działać od 2025 roku. To sposób na motywowanie konsumentów do zwrotu zużytych butelek i puszek, by zwiększyć poziom recyklingu. Zmniejszy się w ten sposób także ilość zmieszanych odpadów komunalnych odbieranych przez gminy. Zdaniem ekspertów bez wcześniejszego albo równoległego wprowadzenia rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP) nowe

Aktualność
17.04.2024 05:00 Obrót gospodarczy

Łatwiejsze ubieganie się o zamówienia publiczne, większa otwartość i dostępność oraz dalsze uproszczenie i przyspieszenie procedur zamówieniowych – takie ułatwienia dla przedsiębiorców zostały zaproponowane w projekcie przepisów dotyczących certyfikacji wykonawców zamówień publicznych. Właśnie ruszyły konsultacje publiczne projektu.

Aktualność
15.04.2024 05:00 Obrót gospodarczy

Polska przeprowadza proces wdrożenia nowego wskaźnika referencyjnego typu RFR, zastępującego wskaźnik WIBOR. Odchodzenie od wskaźników typu IBOR i zastępowanie ich wskaźnikami wolnymi od ryzyka wynika z zaleceń organizacji międzynarodowych. Ministerstwo Finansów zwróciło się do Komitetu Sterującego NGR z prośbą o ponowną analizę wskaźników alternatywnych dla WIBOR.

Aktualność
12.04.2024 05:00 Obrót gospodarczy

Skuteczne ograniczenie ilości odpadów i zwiększenie recyklingu wymaga wcześniejszego uchwalenia przepisów o rozszerzonej odpowiedzialności producentów (ROP). Dopiero wtedy można uruchomić system kaucyjny – oceniają eksperci branży komunalnej i samorządowcy. Wskazują, że jest to realne od 2026 roku.

Aktualność
10.04.2024 05:00 Obrót gospodarczy

Nowy kredyt mieszkaniowy #naStart zastąpi bezpieczny kredyt 2% i rodzinny kredyt mieszkaniowy, łącząc w sobie finansowe wsparcie w formie dopłat do rat. Wyższa pomoc będzie kierowana do wieloosobowych gospodarstw domowych, w szczególności rodzin z dziećmi. Od dziś projekt odpowiedniej ustawy, która jest elementem szerokiej strategii rozwoju mieszkalnictwa realizowanej przez rząd, jest w uzgodnieniach

Aktualność
09.04.2024 05:00 Obrót gospodarczy

Łatwiejsze zakładanie firmy, mniej wymogów regulacyjnych, szybsze procedury administracyjne, rozwój najmniejszej działalności gospodarczej, w tym rzemiosła czy krótszy czas kontroli – to tylko niektóre z rozwiązań zaproponowanych w pierwszym pakiecie deregulacyjnym. 5 kwietnia trafił on do konsultacji.

Aktualność
08.04.2024 05:00 Obrót gospodarczy

Rozszerzenie oferty hotelu, wyposażenie czy rozbudowa kawiarni lub restauracji to przykładowe działania, na które przedsiębiorcy z MŚP będą mogli otrzymać dofinansowanie. Mikro, małe i średnie firmy będą mogły ubiegać się o bezzwrotne dotacje z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO).

Aktualność
03.04.2024 05:00 Obrót gospodarczy

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców apeluje o przesunięcie daty wejścia w życie obowiązku realizacji zbiórki przez system kaucyjny na 1 stycznia 2026 r. ZPP jest zdania, że obecny kształt ustawy wprowadzającej system kaucyjny godzi w zasady równej konkurencji między uczestnikami systemu. Wprowadzenie obowiązku realizacji zbiórki przez system kaucyjny od 1 stycznia 2025 roku uniemożliwi osiągnięcie

Aktualność
27.03.2024 05:00 Obrót gospodarczy

Od 2025 roku konsumentów, ale też samorządy i przedsiębiorców czekają duże zmiany dotyczące selektywnej zbiórki i recyklingu poszczególnych grup odpadów, w tym m.in. wdrożenie systemu kaucyjnego. Klienci końcowi będą musieli znacząco zmienić swoje nawyki. – System kaucyjny jest zupełnie nowym rozwiązaniem i konsument będzie musiał się przyzwyczaić, że będzie musiał wrócić do sklepu i oddać puszkę po

Aktualność
27.03.2024 05:00 Obrót gospodarczy

W życie weszły przepisy przyjęte w ramach ustawy o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej. Od 25 marca przedsiębiorcy telekomunikacyjni mają obowiązek blokować wiadomości podszywające się pod podmioty publiczne. Jak to działa?

Aktualność
26.03.2024 05:00 Obrót gospodarczy

Rada Ministrów planuje przyjąć w II kwartale projekt nowelizacji niektórych ustaw w celu deregulacji prawa gospodarczego i administracyjnego oraz doskonalenia zasad opracowywania prawa gospodarczego, wynika z informacji w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

Aktualność
26.03.2024 05:00 Obrót gospodarczy

Wiceminister cyfryzacji Michał Gramatyka przekazał, że bezpłatny, kwalifikowany podpis elektroniczny w portfelu na dokumenty jest jednym z rozwiązań unijnego rozporządzenia. Ministerstwo pracuje koncepcyjnie nad ścieżkami implementacji tych przepisów.

Aktualność

Zatrudniam pracownika na umowę zlecenie. Pracownik ma obecnie 63 lata. Czy jeżeli ten pracownik będzie przechodzić na emeryturę to pracodawca musi mu wypłacić odprawę emerytalną?

Aktualność
25.03.2024 05:00 Obrót gospodarczy

Chcesz wybudować swój dom w kooperatywie mieszkaniowej, ale nie wiesz, od czego zacząć? Ministerstwo Rozwoju i Technologii opracowało przykładowe wzory umów dla osób zainteresowanych realizacją inwestycji mieszkaniowej w tej formule.

Aktualność

Zmarł klient biura rachunkowego. Zarządca sukcesyjny zostanie powołany po śmierci klienta w ciągu dwóch miesięcy. Czy biuro powinno podpisać nową umowę na prowadzenie rozliczeń przedsiębiorstwa w spadku z zarządcą lub ze spadkobiercą, a jeśli tak, to w którym momencie? Co z pełnomocnictwami udzielonymi przez zmarłego mocodawcę, które wygasają: UPL, ZUS-PEL, pełnomocnictwo ogólne.

Aktualność
22.03.2024 05:00 Obrót gospodarczy

Prawo nadal nie określa zasad działalności kantorów internetowych. Rzecznik Praw Obywatelskich ponawia apel legislacyjny do Ministra Finansów o stworzenie odpowiedniej regulacji prawnej.

Aktualność
21.03.2024 05:00 Obrót gospodarczy

Doprecyzowanie regulacji pod kątem zakresu przetwarzania danych i uwzględnienie przy tym zasady minimalizacji danych – to główne zastrzeżenia Mirosława Wróblewskiego, Prezesa UODO do projektowanych zmian w ustawie o cudzoziemcach.

Aktualność
13.03.2024 05:00 Obrót gospodarczy

Profil zaufany umożliwia szybki i bezpieczny kontakt z urzędami. Korzysta z niego już ponad 14 milionów mieszkańców naszego kraju. Jest ważny przez 3 lata od dnia potwierdzenia, jednak w każdej chwili możesz przedłużyć jego ważność na kolejne 3 lata.

Aktualność
12.03.2024 05:00 Obrót gospodarczy

Resort klimatu i środowiska zapowiedział wprowadzenie zmian do ustawy kaucyjnej. Nowe przepisy mają obowiązywać od 2025 roku. Podwyższono m.in. wysokość kaucji z 0,5 do 1 zł na butelki szklane wielokrotnego użycia, o co zabiegała Konfederacja Lewiatan.

Aktualność
12.03.2024 05:00 Obrót gospodarczy

Z dniem 25 marca 2024 r. wejdzie w życie nowe rozporządzenie w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych w postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Nowe rozporządzenie zostało przygotowane w związku z nowelizacją przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, która wchodzi w życie w tym terminie.

Aktualność
08.03.2024 05:00 Obrót gospodarczy

Oszuści podszywają się w Internecie pod Ministerstwo Sprawiedliwości. Rozsyłają wiadomości, w których wzywają do zapłaty za wpis do rejestru przedsiębiorstw. Resort prosi o czujność i rozwagę w razie otrzymania podobnej wiadomości.

Aktualność
07.03.2024 05:00 Obrót gospodarczy

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o wsparciu kredytobiorców. Wakacje kredytowe to jedna z form wsparcia dla kredytobiorców. Rozwiązanie to pozwala na zawieszenie spłaty rat kredytu hipotecznego w złotych polskich. W ramach Funduszu Wsparcia Kredytobiorców zwiększamy m.in. kwotę dochodu, która uprawnia do uzyskania wsparcia lub pożyczki na spłatę zadłużenia. Przepisy dotyczące wakacji kredytowych

Aktualność
07.03.2024 05:00 Obrót gospodarczy

Rada Ministrów przyjęła nowelizację Kodeksu cywilnego i ustawy o kredycie konsumenckim. Nowe przepisy usuną ograniczenia dotyczące udzielania kredytów dla rolników. Projekt ustawy umożliwi dalsze korzystanie z programów publicznych, np. z ARMiR.

Poprzednia Następna